Lễ Khai Khóa Bậc Lực 1 Hải Ngoại (05.2017-05.2022) – Liên Chúng Âu Châu – Chùa Bảo Quang – Đức Quốc

Khóa Huân Tu Phật Thất từ 25.09 đến 02.10.2016. Chư Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc), Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Hạnh Giới và chư Ni tại Bảo Quang đã hướng dẫn cho hơn 200 Phật tử huân tu suốt 7 ngày đêm. Tòa báo Bild Zeitung cũng đã cử phóng viên đến ghi tài liệu, hình ảnh cho loạt bài về phát triển tôn giáo tại nước Đức và đã cùng đại chúng kinh hành niệm Phật.

Khóa tu 8 ngày từ 22. đến 29.11.15 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Điển cùng chư Tăng Ni chùa Viên Giác và chùa Bảo Quang. Đã có 150 vị tham dự suốt khóa tu, trong đó có 119 vị thường trú tại Chùa. Cuối khóa tu vào ngày chủ nhật có lễ hiệp kỵ chư hương Linh do Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển) làm chủ sám.

1) Khai mạc khóa tu Phật Thất.
2) Lễ Hoa Đăng

Lễ Vu lan tại chùa Bảo Quang (Hamburg – Đức quốc)

Bảo Quang – Vu Lan – 30 Năm
Đọc thêm bài viết:
1) Một ngôi chùa bên dòng sông – Một con đò trong trí tưởng Tác giả: Phù Vân
2) Bảo Quang – ba mươi năm, một chặng đường Tác giả: Michael den Hoet – Chuyển ngữ: Thị Minh

Xem (903)