10 Điều sáng kiến phát minh của Cố HT Thích Minh Tâm

Đây không phải chỉ là một sự tán dương ca ngợi, mà còn là những điều trân quý, người đời … >>>

Cố HT Thích Tâm Châu (1921-2015)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới TỔ ĐÌNH TỪ QUANG 2176 Rue Ontario E. Montreal QC H2K … >>>

Tâm tình với Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng trong lễ truy niệm Dr. Ernst Albrecht

Bốn tháng sau lễ truy điệu ông Dr. Ernst Albrecht do chính quyền Niedersachsen tổ chức ngày 22.12.2014 tại Nhà … >>>

Cáo Bạch Tang Lễ HT Thích Tịnh Hạnh

CÁO BẠCH TANG LỄ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng … >>>

Tiểu sử Cố Thượng Tọa Thích Thiện Thông

Cố thượng tọa thế danh Đỗ Văn Nghiệp, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1943 (năm Quý Mùi) tại làng … >>>

Tiểu Sử Hòa Thượng Tôn Sư thượng LONG hạ TRÍ

Hòa thượng lâm thế vào ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, thị xã Hội … >>>

Lễ tưởng niệm Dr. Ernst Albrecht (1976-1990) cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachen

Ngày hôm qua (22.12.2014) tại Hý Viện thành phố Hannover chính quyền Tiểu Bang Niedersaschen đã tổ chức lễ tưởng … >>>

Chùa Khánh Anh sau 30 năm

Vài lời mở đầu: Nói “Chùa Khánh Anh sau 30 năm” có nghĩa là đã bắt đầu bước sang năm … >>>

1 5 6 7 8 9