Xuất gia gieo duyên

Ngày tôi đi tu nghiệp về môn Khoa học ở Penang trên đường về, tôi đã ghé Bangkok – Thái … >>>

Cảm nghĩ về khóa tu gieo duyên tại Phần Lan

Trong tuần lễ đầu của tháng 6 năm 2019, chùa Liên Tâm ở Phần Lan đã tổ chức khóa tu … >>>

Ai bảo đi Tu là dễ!

Những tấm hình chụp các Giới tử trong khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Liên Tâm ở Phần … >>>

Gieo Duyên Xuất Gia

Ngày xưa khi tôi còn bé mẹ hay nói nửa đùa, nửa thật hứa gả tôi cho anh này, chàng … >>>

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ sẽ hướng về Âu Châu từ ngày 1.6 đến ngày 30.6.2019 như sau: Từ … >>>

Trên Chuyến Hoằng Pháp

Hơn hai mươi năm qua Hoà Thượng (Ôn) Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác ở Hannover, Đức Quốc … >>>

Đạo Phật Cho Đời Sống

Westminster, CA 13/4/2018 – Nhân chuyến Phật sự nhiều ngày tại Bắc Mỹ, năm 2018, Hòa thượng Thích Như Điển, … >>>

Hoằng Pháp Âu Mỹ: Ký sự Hành Hương Tu Học tại 6 nước Á Châu

Ký sự Hành Hương Tu Học tại 6 nước Á Châu của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày … >>>