1. Bhutan có gì lạ
 2. Có và Không (Bản Đức ngữ)
 3. Cảm Tạ Xứ Đức [Diễn đọc: Giang Ngọc)
 4. Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng
 5. Dưới Cội Bồ Đề
 6. Đường không biên giới [Diễn đọc: Giang Ngọc]
 7. Hiện Tượng của Tử Sinh
 8. Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Thơ) [bản có hiệu đính của Nguyễn Minh Tiến 1 2] (Diễn đọc: Giang Ngọc 1 2)
 9. Phật Giáo và Con Người (Bản Đức ngữ) [bản có hiệu đính của Nguyễn Minh Tiến] [Diễn đọc: Giang Ngọc]
 10. Sống và Chết theo quan niệm Phật Giáo
 11. Leben und Sterben
 12. Theo Dấu Chân Xưa
 13. Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa
 14. Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma (bản có hiệu đính của Nguyễn Minh Tiến) (Diễn đọc: Giang Ngọc)
 15. Làm thế nào để trở thành một người tốt
 16. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông (bản có hiệu đính của Nguyễn Minh Tiến) (Diễn đọc: Giang Ngọc)
 17. Vọng Cố Nhân Lầu
 18. Vụ Án Một Người Tu
 19. Hành Hương Trung Quốc
 20. Ai-Cập nằm ở đâu
 21. Bên Kia Bức Tường
 22. Berlin có gì lạ?
 23. Buổi lễ chia tay với Giáo sư Dr. Dr. Peter Antes
 24. Câu Chuyện Ngàn Năm
 25. Có một Tu viện như thế
 26. Đã một lần như thế
 27. Đầu Mùa
 28. Dự tri thời chí
 29. Hai mùa Hạ năm nay
 30. Học Bổng
 31. Hồi tưởng giáo sư Vũ Ký
 32. Kinh nghiệm truyền bá và phát triển Phật giáo tại Âu châu
 33. Mối Tơ Vương Huyền Trân Công Chúa – (MP3)
 34. Một ngày trên đất Thái
 35. Mùa cây trái
 36. Nhật Bản Trong Lòng Tôi
 37. Những đoản văn viết trong 25 năm qua
 38. Nước Úc có gì lạ [1] [2] [3]
 39. Phật là Vua, Vua là Phật [Diễn đọc: Giang Ngọc]
 40. Phương pháp và cung cách sống trong cuộc đời
 41. Những ngày cuối cùng của nhà thơ Huy Giang
 42. Tasmania ở đâu
 43. Thế nào là một Tôn giáo
 44. Thư gửi Cap Anamur
 45. Trà Xanh Cực Lạc
 46. Tôi làm Phi công
 47. Tu và Học
 48. Tương Lai

Diễn đọc: Diệu Danh

Lồng nhạc: Quảng Phước

PDF: Một Năm Có Bốn Lễ Lớn
PDF: Cõi Nhân Sinh
PDF: Ba Thế Hệ Đậu Tiến Sĩ
PDF: Liếp Cải Vườn Chùa
PDF: Một Đóa Tường Vân
PDF: Giọt Sương Mai
PDF: Tổ Khánh Anh với công việc trước tác, phiên dịch
PDF: Những ngày còn lại
PDF: Tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi
PDF: Thế gian hằng như mộng
PDF: Nhìn về tương lai
PDF: Sự thăng hoa của Phật giáo Đại thừa
PDF: Những người Đức tốt bụng
PDF: Những tháng ngày mầu nhiệm
PDF: Vai trò của người Tăng sĩ đối với vấn đề tổ chức
PDF: Phước báo thế gian và phước điền Tam Bảo
PDF: Những chiếc lá bàng ngày ấy
PDF: Hơn 1000 lần cạo tóc
PDF: Tưởng niệm Thầy
PDF: Giáo đoàn Tỳ Kheo Ni
PDF : Công Đức Của Việc Trì Kinh
PDF: Bí Truyền Kinh Vương
PDF: Giáo Dục Là Gì?
PDF: Niệm Phật Cầu Vãng Sanh
PDF: Mười Điều Hạnh Phúc Của Tôi
PDF: Bát Bất Trung Đạo
PDF: Bóng Hoàng Y
PDF: Chấp trước và Giải thoát
PDF: Chiếc Lá Lìa Cành
PDF: Chiến Sĩ Áo Vàng
PDF: Đóa Bạch Vân
PDF: Hạnh Khất Thực
PDF: Liếp cải vườn chùa
PDF: Người Thầy cũ
PDF: Trọn một giấc mơ
PDF: Viết để tưởng niệm về anh
Phong Hưng LƯU NHƠN NGHĨA
PDF: Tưởng niệm về những vị Thầy của quê hương xứ Quảng
PDF: Vai trò của người Phụ Nữ đối với vấn
đề Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam
PDF: Vinh danh những Phật Tử thuần thành đối với đạo