Văn phòng (Büro)

Pagode Viên Giác

Đạo Hữu: Uông Minh Trung (Pháp Danh: Thiện Đạo) phụ trách

Karlsruherstr. 6 Hannover Niedersachsen 30519

0511879630

Thời gian làm việc

Từ 10 giờ đến 16 giờ. Thứ Bảy và Chủ Nhật không làm việc. (Tuy nhiên Chùa vẫn mở cửa cho khách thập phương viếng thăm và lễ Phật)

Tài Khoản Ngân Hàng

Congregation d.verein.vietn.
buddhist. Kirche Abteilung i.d.
Karlsruher Str. 6
30519 Hannover

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý Đạo Hữu, Phật Tử xa gần
Kính gởi quý Đồng hương
Chùa Viên Giác có số Konto mới, xin quý vị dùng số nầy:
Congregation d. verein. vietn. buddhist. Kirche Abteilung i.d.
Kontonummer: 910 403 066
Sparkasse Hannover
BIC: SPKHDE2HXXX.
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66

Số Konto cũ của chùa Viên Giác chỉ dùng đến ngày 31 tháng 5 năm 2018:
Congregation Vietnam Buddhisten
IBAN: DE22 2507 0024 0870 1633 00
BIC: DEUTDEDBHAN

Kính xin quý vị lưu ý cho
Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì chùa Viên Giác