Văn phòng Trụ Trì

Tổ Đình Viên Giác

Đại Đức Chi Bộ Trưởng Thích Hạnh Bổn

Karlsruherstr. 6, 30519 Hannover

+49 (0)511879630

Thư ký Văn Phòng

Đạo Hữu: Uông Minh Trung (Pháp Danh: Thiện Đạo) phụ trách

+49 (0)511879630

Thời gian làm việc

Từ 10 giờ đến 16 giờ. Thứ Bảy và Chủ Nhật không làm việc. (Tuy nhiên Chùa vẫn mở cửa cho khách thập phương viếng thăm và lễ Phật)

Spar-Kasse-Hannover-2

Tài Khoản Ngân Hàng

Congregation d. verein. vietn. buddhist. Kirche Abteilung i.d.
Kontonummer: 910 403 066
Sparkasse Hannover
BIC: SPKHDE2HXXX.
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66