Th7
20
T7
Bát Quan Trai @ Chùa Viên Giác
Th7 20 @ 09:45 – Th7 21 @ 16:00
Bát Quan Trai @ Chùa Viên Giác

Thọ Bát Quan Trai (Chi hội Phật Tử Hannover và vùng phụ cận), do HT Thích Như Điển truyền giới.

Th7
22
T2
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue
Th7 22 @ 10:00 – Th7 31 @ 15:00
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue

22.07.-31.07.2019 (T2 đến T4): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ (xem chương trình)