Th8
19
T2
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác
Th8 19 @ 20:00 – Th9 28 @ 22:00
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác

Từ ngày 19.8 đến ngày 28.9.2019, mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật và những tối từ 16 đến 20.9.2019)

Thời gian từ 20:00 đến 21:30 do Đại Đức Thích Hạnh Luận hướng dẫn.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh Địa Tạng để cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh]

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Th10
6
CN
Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ @ Begegnungszentrum e.V
Th10 6 all-day
Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ @ Begegnungszentrum e.V

Hội Phật Tử Münster & VPC Münster, 07.09.2019

THƯ CUNG THỈNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gửi:

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển
Đại Đức Trụ trì Thích Hạnh Bổn
và Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover

Trích yếu: V/v Cung Thỉnh Chư Tăng đến Münster hướng dẫn 1 ngày Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ ngày 06.10.2019.

Kính Bạch Hòa Thượng và Chư Tôn Đức.

Thay mặt Hội Phật Tử tại Münster và VPC con xin trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức đến Münster để hướng dẫn Phật Tử chúng con Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ vào ngày Chủ Nhật 06.10.2018 vào lúc 9:30 giờ tại
Begegnungszentrum e.V
Sprickmann Platz 7, 48159 Münster
với Chương trình như sau:

09:30 – 11:30: Huân Tu, Kinh Hành, Niệm Phật
11:45 – 12:30: Cúng Quá Đường,
13:15 – 14:30: Phật Pháp Vấn Đáp
15:00 – 18:00: Lễ Phật Định Kỳ, Thuyết Pháp

Kính mong Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức hoan hỷ chấp thuận lời cung thỉnh về Münster để hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia chúng con trên con đường tu tập.

Chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni thân, tâm an lạc và tuệ đăng thường chiếu. Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Phật Tử tại Münster và VPC
PT Thiện Hảo – Nguyễn Anh Trâm

Th12
25
T4
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác
Th12 25 @ 10:00 – Th12 31 @ 15:00
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác

25.12.2019 (T4): Lễ Giỗ Tổ Chúc ThánhHiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2019 (T4 đến T2): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.