Th2
4
T2
Tết Kỷ Hợi 2019 @ Chùa Viên Giác
Th2 4 @ 18:00 – Th2 7 @ 12:00
Tết Kỷ Hợi 2019 @ Chùa Viên Giác

04.02.2019 (T2, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Kỷ Hợi” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Kỷ Hợi
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…

05.02.2019 (T3): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

06.02.2019 (T4): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

07.02.2019 (T5): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Th2
12
T3
Tụng Kinh Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th2 12 @ 20:00 – Th2 19 @ 22:00
Tụng Kinh Dược Sư @ Chùa Viên Giác

12.-19.02.2019: Tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ (mỗi tối lúc 20:00 giờ)

Th2
17
CN
Rằm tháng giêng @ Chùa Viên Giác
Th2 17 @ 00:00 – Th2 19 @ 12:00
Rằm tháng giêng @ Chùa Viên Giác

17.02.2019 (CN): Rằm tháng giêng tại chùa Viên Giác Hannover
19.02.2019 (T3): Rằm tháng giêng chánh lễ