Th3
30
T7
Bát Quan Trai (30-31.19) @ Laurenzi Center
Th3 30 @ 09:00 – Th3 31 @ 14:00
Th4
13
T7
Khóa Tu Bát Quan Trai Giới @ Dorfgemeinschaftshaus Steinbach
Th4 13 @ 09:30 – Th4 14 @ 14:00
Th5
17
T6
Lễ Phật Ðản @ Viên Giác Pagode
Th5 17 @ 06:00 – Th5 19 @ 13:30
Lễ Phật Ðản @ Viên Giác Pagode

17.-19.05.2019 (T6 đến CN): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover

Th5
30
T5
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác
Th5 30 @ 06:00 – Th6 2 @ 13:30
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác

30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN Đức Quốc

Th6
27
T5
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6 @ Chùa Viên Giác
Th6 27 @ 06:00 – Th6 30 @ 18:00
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6 @ Chùa Viên Giác

27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Th8
16
T6
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác
Th8 16 @ 05:00 – Th8 18 @ 15:00
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác

16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ