Th9
29
CN
Buổi Cơm Từ Thiện @ Chùa Viên Giác
Th9 29 all-day
Buổi Cơm Từ Thiện @ Chùa Viên Giác

Nam Mô A Di Đà Phật,

ACE thân mến,

Hưởng ứng kêu gọi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền bắc và miền trung của Giáo Hội CH cùng GĐPT Tâm Minh sẽ tổ chức buổi cơm từ thiện ngày 29.09.2019 (xem mail bên dưới).

Như những lần trước xin mọi người phát tâm ủng hộ các món ăn hoặc tịnh tài và thông báo cho Thiện Đạt để cập nhật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thư ký CH Hannover
Thiện Đạt

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gởi Ban Chấp Hành chi hội Phật tử Hannover,

Đáp lời kêu gọi của Giáo Hội cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt tại VN. Đại diện Htr. GĐPT Tâm Minh cung thỉnh.

Nay được Hòa Thượng Phương Trượng chùa VG hoan hỷ hứa khả tham dự, chứng minh và cho ngày tổ chức bữa cơm từ thiện tại chùa VG vào Chủ Nhật 29.09.2019.

GĐPT Tâm Minh kính mong BCH thông báo đến quý Phật tử xa gần và chung tay yểm trợ cho Phật sự này được viên thành.

Chương trình chi tiết và các công việc chuẩn bị sẽ được bàn kỹ hơn trong những ngày sinh hoạt định kỳ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính
Thiện Liên

THÔNG TƯ – Kêu Gọi Cứu Giúp Bão Lụt Tại Việt Nam

Th10
6
CN
Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ @ Begegnungszentrum e.V
Th10 6 all-day
Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ @ Begegnungszentrum e.V

Hội Phật Tử Münster & VPC Münster, 07.09.2019

THƯ CUNG THỈNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gửi:

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển
Đại Đức Trụ trì Thích Hạnh Bổn
và Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover

Trích yếu: V/v Cung Thỉnh Chư Tăng đến Münster hướng dẫn 1 ngày Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ ngày 06.10.2019.

Kính Bạch Hòa Thượng và Chư Tôn Đức.

Thay mặt Hội Phật Tử tại Münster và VPC con xin trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức đến Münster để hướng dẫn Phật Tử chúng con Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ vào ngày Chủ Nhật 06.10.2018 vào lúc 9:30 giờ tại
Begegnungszentrum e.V
Sprickmann Platz 7, 48159 Münster
với Chương trình như sau:

09:30 – 11:30: Huân Tu, Kinh Hành, Niệm Phật
11:45 – 12:30: Cúng Quá Đường,
13:15 – 14:30: Phật Pháp Vấn Đáp
15:00 – 18:00: Lễ Phật Định Kỳ, Thuyết Pháp

Kính mong Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức hoan hỷ chấp thuận lời cung thỉnh về Münster để hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia chúng con trên con đường tu tập.

Chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni thân, tâm an lạc và tuệ đăng thường chiếu. Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Phật Tử tại Münster và VPC
PT Thiện Hảo – Nguyễn Anh Trâm