Th5
20
T2
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác
Th5 20 @ 20:00 – Th8 16 @ 22:00
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác

Trong thời gian 3 tháng An Cư Kiết Hạ (từ ngày 20.5 đến ngày 16.8), mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật) từ 20:00 đến 21:30 chư Tăng chùa Viên Giác sẽ tụng đọc bộ Kinh Đại Bảo Tích.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh điển Đại Thừa xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh. Công đức thật vô lượng !]
Th8
16
T6
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác
Th8 16 @ 05:00 – Th8 18 @ 15:00
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác

16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ (xem Chương Trình)