Th5
20
T2
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác
Th5 20 @ 20:00 – Th8 16 @ 22:00
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác

Trong thời gian 3 tháng An Cư Kiết Hạ (từ ngày 20.5 đến ngày 16.8), mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật) từ 20:00 đến 21:30 chư Tăng chùa Viên Giác sẽ tụng đọc bộ Kinh Đại Bảo Tích.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh điển Đại Thừa xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh. Công đức thật vô lượng !]
Th6
23
CN
Lễ Phật Đản @ Tu viện Viên Đức
Th6 23 all-day

23.06.2019 (Chủ Nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)

(Xem THƯ MỜI)

Th6
27
T5
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác
Th6 27 @ 06:00 – Th6 30 @ 18:00
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác

27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover