Th1
27
CN
Tết Kỷ Hợi @ Chùa Viên Ý
Th1 27 @ 00:00 – 17:00
Tết Kỷ Hợi @ Chùa Viên Ý

27.1.2019 (CN) HT Phương Trượng dự Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại chùa Viên Ý, Ý Đại Lợi.

Th2
4
T2
Tết Kỷ Hợi 2019 @ Chùa Viên Giác
Th2 4 @ 18:00 – Th2 7 @ 12:00
Tết Kỷ Hợi 2019 @ Chùa Viên Giác

04.02.2019 (T2, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Kỷ Hợi” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Kỷ Hợi
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…

05.02.2019 (T3): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

06.02.2019 (T4): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

07.02.2019 (T5): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Th2
9
T7
Tết Kỷ Hợi @ Chi Hội Mannheim
Th2 9 @ 06:00 – 18:00

09.02.2019 (T7): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)

Thư Mời Tết

Tết Kỷ Hợi @ Niệm Phật Đường Viên Âm
Th2 9 @ 08:00 – 17:00
Th2
12
T3
Tụng Kinh Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th2 12 @ 20:00 – Th2 19 @ 22:00
Tụng Kinh Dược Sư @ Chùa Viên Giác

12.-19.02.2019: Tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ (mỗi tối lúc 20:00 giờ)

Th2
17
CN
Rằm tháng giêng @ Chùa Viên Giác
Th2 17 @ 00:00 – Th2 19 @ 12:00
Rằm tháng giêng @ Chùa Viên Giác

17.02.2019 (CN): Rằm tháng giêng tại chùa Viên Giác Hannover
19.02.2019 (T3): Rằm tháng giêng chánh lễ

Tết Kỷ Hợi @ Tu Viện Viên Đức
Th2 17 @ 05:00 – 17:00
Tết Kỷ Hợi @ Tu Viện Viên Đức

17.02.2019 (CN): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)