Th10
27
CN
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th10 27 all-day
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Dược Sư (29.09 Kỷ Hợi nhằm ngày 27.10.2019)

Th12
12
T5
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác
Th12 12 all-day
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật A Di Đà (17.11 Kỷ Hợi nhằm ngày 12.12.2019)

Th1
2
T5
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác
Th1 2 all-day
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Thích Ca thành đạo (08 tháng Chạp năm Kỷ Hợi nhằm ngày 2.1.2020)