Th6
23
CN
Lễ Phật Đản @ Tu viện Viên Đức
Th6 23 all-day

23.06.2019 (Chủ Nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)

(Xem THƯ MỜI)

Th6
27
T5
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác
Th6 27 @ 06:00 – Th6 30 @ 18:00
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác

27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Th7
21
CN
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Th7 21 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.6 Kỷ Hợi)

Th8
13
T3
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác
Th8 13 all-day
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (nhằm ngày 13.7 Âm lịch)

Th8
16
T6
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác
Th8 16 @ 05:00 – Th8 18 @ 15:00
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác

16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ

Th8
29
T5
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát
Th8 29 all-day
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát

Vía Đức Địa Tạng Bồ tát [nhằm ngày 29.7 Kỷ Hợi (tháng thiếu)]

Th10
17
T5
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác
Th10 17 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.9 Kỷ Hợi nhằm ngày 17.10.2019)

Th10
27
CN
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th10 27 all-day
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Dược Sư (29.09 Kỷ Hợi nhằm ngày 27.10.2019)

Th12
12
T5
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác
Th12 12 all-day
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật A Di Đà (17.11 Kỷ Hợi nhằm ngày 12.12.2019)

Th1
2
T5
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác
Th1 2 all-day
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Thích Ca thành đạo (08 tháng Chạp năm Kỷ Hợi nhằm ngày 2.1.2020)