Th4
19
T6
Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN kỳ 23 @ Chùa Viên Giác
Th4 19 @ 10:00 – Th4 22 @ 13:00
Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN kỳ 23 @ Chùa Viên Giác

19.-22.04.2019 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác (xem Chương trình chi tiết)

Th5
30
T5
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác
Th5 30 @ 06:00 – Th6 2 @ 13:30
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác

30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN Đức Quốc

Th7
22
T2
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue
Th7 22 @ 10:00 – Th7 31 @ 15:00
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue

22.07.-31.07.2019 (T2 đến T4): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ (xem chương trình)