Th10
27
CN
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th10 27 all-day
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Dược Sư (29.09 Kỷ Hợi nhằm ngày 27.10.2019)

Th12
12
T5
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác
Th12 12 all-day
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật A Di Đà (17.11 Kỷ Hợi nhằm ngày 12.12.2019)

Th12
25
T4
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác
Th12 25 @ 10:00 – Th12 31 @ 15:00
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác

25.12.2019 (T4): Lễ Giỗ Tổ Chúc ThánhHiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2019 (T4 đến T2): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Th1
2
T5
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác
Th1 2 all-day
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Thích Ca thành đạo (08 tháng Chạp năm Kỷ Hợi nhằm ngày 2.1.2020)

Th1
25
T7
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác
Th1 25 all-day
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Di Lặc (1.1.Canh Tý nhằm ngày 25.1.2020 cũng là ngày Mồng một Tết Nguyên Đán)