Th5
20
T2
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác
Th5 20 @ 20:00 – Th8 16 @ 22:00
Tụng Kinh Bộ ĐẠI BẢO TÍCH @ Chùa Viên Giác

Trong thời gian 3 tháng An Cư Kiết Hạ (từ ngày 20.5 đến ngày 16.8), mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật) từ 20:00 đến 21:30 chư Tăng chùa Viên Giác sẽ tụng đọc bộ Kinh Đại Bảo Tích.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh điển Đại Thừa xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh. Công đức thật vô lượng !]
Th6
15
T7
Pháp Hội tụng Kinh Đại Bát Nhã @ Chùa Viên Giác
Th6 15 @ 09:00 – Th6 26 @ 18:00
Pháp Hội tụng Kinh Đại Bát Nhã @ Chùa Viên Giác

15.6 – 26.6.2019 Pháp Hội tụng Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (600 Quyển) do TT Thích Hạnh Tấn hướng dẫn.

Th6
23
CN
Lễ Phật Đản @ Tu viện Viên Đức
Th6 23 all-day

23.06.2019 (Chủ Nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)

(Xem THƯ MỜI)

Th6
27
T5
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác
Th6 27 @ 06:00 – Th6 30 @ 18:00
ĐẠI GIỚI ĐÀN @ Chùa Viên Giác

27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Th7
21
CN
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Th7 21 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.6 Kỷ Hợi)

Th7
22
T2
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue
Th7 22 @ 10:00 – Th7 31 @ 15:00
Phật Pháp Âu Châu @ Collège Notre Dame de Bellevue

22.07.-31.07.2019 (T2 đến T4): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ (xem chương trình)

Th8
13
T3
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác
Th8 13 all-day
Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (nhằm ngày 13.7 Âm lịch)

Th8
16
T6
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác
Th8 16 @ 05:00 – Th8 18 @ 15:00
Đại Lễ Vu Lan @ Chùa Viên Giác

16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ

Th8
29
T5
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát
Th8 29 all-day
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát

Vía Đức Địa Tạng Bồ tát [nhằm ngày 29.7 Kỷ Hợi (tháng thiếu)]

Th10
17
T5
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác
Th10 17 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.9 Kỷ Hợi nhằm ngày 17.10.2019)