Th8
19
T2
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác
Th8 19 @ 20:00 – Th9 28 @ 22:00
Tụng Kinh Địa Tạng @ Chùa Viên Giác

Từ ngày 19.8 đến ngày 28.9.2019, mỗi buổi tối (trừ tối Chủ Nhật và những tối từ 16 đến 20.9.2019)

Thời gian từ 20:00 đến 21:30 do Đại Đức Thích Hạnh Luận hướng dẫn.

[Quý vị Phật tử nếu phát tâm tụng đọc Kinh Địa Tạng để cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng xin vui lòng về đạo tràng Viên Giác để cùng nhau chuyển đọc Tôn Kinh]

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Th8
29
T5
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát
Th8 29 all-day
Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát

Vía Đức Địa Tạng Bồ tát [nhằm ngày 29.7 Kỷ Hợi (tháng thiếu)]

Th9
29
CN
Buổi Cơm Từ Thiện @ Chùa Viên Giác
Th9 29 all-day
Buổi Cơm Từ Thiện @ Chùa Viên Giác

Nam Mô A Di Đà Phật,

ACE thân mến,

Hưởng ứng kêu gọi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền bắc và miền trung của Giáo Hội CH cùng GĐPT Tâm Minh sẽ tổ chức buổi cơm từ thiện ngày 29.09.2019 (xem mail bên dưới).

Như những lần trước xin mọi người phát tâm ủng hộ các món ăn hoặc tịnh tài và thông báo cho Thiện Đạt để cập nhật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thư ký CH Hannover
Thiện Đạt

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gởi Ban Chấp Hành chi hội Phật tử Hannover,

Đáp lời kêu gọi của Giáo Hội cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt tại VN. Đại diện Htr. GĐPT Tâm Minh cung thỉnh.

Nay được Hòa Thượng Phương Trượng chùa VG hoan hỷ hứa khả tham dự, chứng minh và cho ngày tổ chức bữa cơm từ thiện tại chùa VG vào Chủ Nhật 29.09.2019.

GĐPT Tâm Minh kính mong BCH thông báo đến quý Phật tử xa gần và chung tay yểm trợ cho Phật sự này được viên thành.

Chương trình chi tiết và các công việc chuẩn bị sẽ được bàn kỹ hơn trong những ngày sinh hoạt định kỳ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính
Thiện Liên

THÔNG TƯ – Kêu Gọi Cứu Giúp Bão Lụt Tại Việt Nam

Th10
17
T5
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác
Th10 17 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.9 Kỷ Hợi nhằm ngày 17.10.2019)

Th10
27
CN
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác
Th10 27 all-day
Vía Phật Dược Sư @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Dược Sư (29.09 Kỷ Hợi nhằm ngày 27.10.2019)

Th12
12
T5
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác
Th12 12 all-day
Vía Phật A Di Đà @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật A Di Đà (17.11 Kỷ Hợi nhằm ngày 12.12.2019)

Th12
25
T4
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác
Th12 25 @ 10:00 – Th12 31 @ 15:00
Huân Tu Tịnh Độ @ Chùa Viên Giác

25.12.2019 (T4): Lễ Giỗ Tổ Chúc ThánhHiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2019 (T4 đến T2): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Th1
2
T5
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác
Th1 2 all-day
Vía Phật Thích Ca thành đạo @ Chùa Viên Giác

Vía Phật Thích Ca thành đạo (08 tháng Chạp năm Kỷ Hợi nhằm ngày 2.1.2020)

Th1
25
T7
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác
Th1 25 all-day
Vía Đức Di Lặc @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Di Lặc (1.1.Canh Tý nhằm ngày 25.1.2020 cũng là ngày Mồng một Tết Nguyên Đán)