Th2
1
T7
Đàn Tràng Dược Sư @ Tịnh Thất Viên Lạc
Th2 1 @ 10:00 – Th2 2 @ 17:00
Đàn Tràng Dược Sư @ Tịnh Thất Viên Lạc

Kính thưa quý Đạo Hữu, quý Phật Tử

Hạnh nguyện và cõi Đông Phương Tịnh Độ của Phật Dược Sư được giới thiệu trong Kinh Dược Sư do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tỳ Xá Ly, nước Ấn Độ. Ngài là vị Phật có năng lực chữa lành mọi thứ bệnh về thân và tâm của chúng sanh. Trong cõi Tịnh Độ Tịnh Lưu Ly, Ngài liên tục chuyển Pháp luân, Giáo Pháp Đại Thừa. Bảy hóa thân với mỗi màu sắc và cõi Tịnh Độ khác nhau là kết quả của những đại nguyện của Ngài nhằm lợi lạc muôn loài chúng sanh trên quá trình hành Bồ Tát Đạo chứng thành Phật quả. Khi còn là một Bồ Tát, Ngài đã tuyên bố và phát mười hai đại nguyện với vô số chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương pháp giới để tịnh hóa và hoàn thiện cõi Tịnh Độ Tịnh Lưu Ly của Ngài.

Trong Kinh ghi rằng: „Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ-đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khó, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề.“

Nhằm bạt trừ tất cả nghiệp chướng và tu tập vô lượng công đức, Tịnh Thất Viên Lạc sẽ thiết lập Đàn Tràng Dược Sư vào ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2020. Kính mong quý Thiện Nam Tín Nữ về tham dự đông đủ (Nếu nghỉ qua đêm tại Thất, xin quý vị mang theo túi ngủ).

Thứ Bảy, 01.02.2020
05:30 Thức chúng
06:00 Tọa thiền, công phu khuya
07:30 Dùng sáng
09:00 Khai Kinh, phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Học pháp „Kinh Dược Sư“. Tụng 1 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
12:00 Dùng trưa
14:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
16:00 Nghỉ giải lao
16:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
18:30 Dùng tối
20:00 Lễ Hoa Đăng và sám hối
22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 02.02.2020
05:30 Thức chúng
06:00 Tọa thiền, công phu khuya
07:30 Dùng sáng
09:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
Hoàn Kinh và hồi hướng
Phát lộc và lì xì đầu năm
12:30 Dùng trưa, hoàn mãn

Th3
1
CN
Vía Phật Thích Ca Xuất Gia @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 1 all-day
Vía Phật Thích Ca Xuất Gia @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Phật Thích Ca Xuất Gia

Th3
8
CN
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 8 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Phật Thích Ca nhập diệt @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 8 all-day
Vía Phật Thích Ca nhập diệt @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Phật Thích Ca nhập diệt.

Th3
14
T7
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th3 14 all-day
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Bát Quan Trai @ Aschaffenburg
Th3 14 @ 09:45 – Th3 15 @ 16:00
Th4
8
T4
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác
Th4 8 all-day
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Th10
12
T2
Hành Hương Úc Châu @ Melbourne, Sydney
Th10 12 @ 09:03 – Th11 9 @ 10:03
Hành Hương Úc Châu @ Melbourne, Sydney

Hành Hương tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 12 và dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu cũng như hành hương Ấn Độ từ ngày 12.10.2020 (thứ hai) đến ngày 9.11.2020 (30 ngày)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ĐỊNH

Ngày 12.10.2020 (thứ hai) Tất cả những vị ghi tên hành hương Úc Châu & Ấn Độ tập trung tại phi trường Franfurt và ngày 14.10.2020 sẽ bay đến Melbourne.
Từ ngày 15.10 (thứ năm) đến ngày 18.10.2020 (chủ nhật) tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 12 do Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức cũng như tham dự lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu.
Ngày 19&20.10.2020 (thứ hai & thứ ba) tham quan thành phố Melbourne và các vùng phụ cận.
Ngày 21.10.2020 (Thứ tư) đi xe Bus từ Melbourne đến Sydney (độ 9 tiếng đồng hồ)
Ngày 22&23.10.2020 (thứ năm và thứ sáu) tham quan Wolongong và Canberra
Ngày 24&25.10.2020 (thứ bảy & chủ nhật) thăm chùa Pháp Bảo, tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng Thiền Lâm Pháp Bảo và thăm những Tự Viện tại Sydnney.
Ngày 26.10.2020 (thứ hai) bay từ Sydney đến Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ và trú tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác. Thăm Linh Thứu Sơn và các chùa quanh vùng.
Ngày 31.10 (thứ bảy) đến ngày 5.11.2020 (thứ năm) thăm Kỳ Viên Tịnh Xá và Varanasi, sông Hằng.
Ngày 5.11.2020 (thứ năm) bay từ Varanasi đến Ajanta và Ellora.
Ngày 6.11.2020 (thứ sáu) thăm hai hang động Phật Giáo Ajanta và Elora
Ngày 7.11.2020 (thứ bảy) bay về Kolkata.
Ngày 8.11.2020 (chủ nhật) tham dự ngày khai giảng 3 tháng tu học của chư Tăng Ấn Độ (do Thầy Hạnh Định quyên góp tài trợ) tại Bodhicariya Buddhist Vihara, Kolkata, Ấn Độ.
Ngày 9.11.2020 (thứ hai) từ Kolkota, Ấn Độ trở về lại Âu Châu.

Trên đây là chương trình dự định. Quý Vị cũng có thể chỉ tham gia đi Úc, mà không đi Ấn Độ. Hoặc giả chỉ đi Ấn Độ mà không đi Úc; hoặc giả đi cả hai nơi.

Tất cả mọi liên lạc về việc hành hương nầy, xin Quý Vị liên lạc trực tiếp với chúng tôi: HT Thích Như Điển E Mail: chuaviengiac2020@gmail.com.

Về giá vé máy bay cũng như ăn ở tại khách sạn ở Úc và Ấn Độ, chúng tôi sẽ thông báo sau đến Quý Vị.

Những người có Quốc Tịch Đức không cần xin Visa vào Úc, văn phòng du lịch sẽ lo việc xin Visa điện tử cho Quý Vị. Riêng Ấn Độ thì dù cho Quốc Tịch nào cũng phải xin Visa và việc nầy văn phòng du lịch của Nhi Phong Reisen ở Varel, Đức Quốc có thể lo cho Quý Vị được. Những vị ở ngoài nước Đức thì việc Visa xin Quý Vị tự lo dùm. Xin cảm ơn Quý Vị trước. (Đồng Pháp cho hay tạm thời giá tổng quát cho chuyến đi + về Úc độ 2.900,00 Euro gồm Hotel, xe Bus, máy bay, ăn sáng. Có vài nơi có cả dùng trưa và tối. Nếu chỉ đi Ấn Độ không thì giá 1.800,00 Euro và đi cả Úc lẫn Ấn Độ thì giá thành là 3.900,00 Euro). Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến những vị nào muốn tham gia chuyến đi nầy. Xin cảm tạ Quý Vị trước.