Th4
19
T6
Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN kỳ 23 @ Chùa Viên Giác
Th4 19 @ 10:00 – Th4 22 @ 13:00
Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN kỳ 23 @ Chùa Viên Giác

19.-22.04.2019 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác (xem Chương trình chi tiết)

Th4
20
T7
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát
Th4 20 all-day
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát (16.3 Kỷ Hợi)

Th4
27
T7
Bát Quan Trai Mannheim @ Chi Hội Mannheim
Th4 27 @ 09:00 – Th4 28 @ 14:00
Th5
5
CN
Vía Đức Văn Thù Bồ Tát @ Chùa Viên Giác
Th5 5 all-day
Vía Đức Văn Thù Bồ Tát @ Chùa Viên Giác

Ngày vía Đức Văn Thù Bồ Tát (nhằm ngày 1.4 Kỷ Hợi)

Th5
17
T6
Lễ Phật Ðản @ Viên Giác Pagode
Th5 17 @ 06:00 – Th5 19 @ 13:30
Lễ Phật Ðản @ Viên Giác Pagode

17.-19.05.2019 (T6 đến CN): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover

Th5
19
CN
Vía Phật Thích Ca Đản Sanh @ Chùa Viên Giác
Th5 19 all-day
Vía Phật Thích Ca Đản Sanh @ Chùa Viên Giác

Vía Đức Phật Thích Ca Đản Sanh (nhằm ngày 15.4 Kỷ Hợi)

Th5
24
T6
Bồ Tát Thích Quảng Đức
Th5 24 all-day
Bồ Tát Thích Quảng Đức

Bồ Tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân (nhằm ngày 11.6.1963)

Th5
30
T5
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác
Th5 30 @ 06:00 – Th6 2 @ 13:30
Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN @ Chùa Viên Giác

30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN Đức Quốc

Th6
27
T5
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6 @ Chùa Viên Giác
Th6 27 @ 06:00 – Th6 30 @ 18:00
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6 @ Chùa Viên Giác

27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Th7
21
CN
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Th7 21 all-day
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19.6 Kỷ Hợi)