Tin Đức Quốc tháng 09.2020

Chủ nhật ngày 20.09.2020 Người xếp có được phép kiểm soát giờ làm việc tại nhà hay không? Khi công … >>>

Đoạn trừ vô minh phiền não

Sáng nghe chim ca hótQuen thuộc tiếng gọi mờiVừng hồng vừa ló dạngNgày mới rạng tinh khôi.(Sông Thu) Duyên khởi: … >>>

Hành trình về Tây Phương Tịnh độ

“Tịnh độ” là thế giới hoàn toàn trong sạch, thường để chỉ cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật … >>>

Đọc sách Chớ Quên Mình Là Nước của Văn Công Tuấn

Trong khoảng chục ngày nay, các báo Việt Nam đưa tin toàn chuyện dịch bệnh CoViD-19 , vì nó đang … >>>

Lý Nhân Quả.

Giáo lý của Đức Phật rất cao siêu thâm thúy, nhưng người học có số hiểu giống nhau, có số … >>>

Đặc San Văn Hóa Phật Giáo

Bây giờ hệ thống computer cũng như Internet rất đa dạng, phong phú. Do vậy sau khi đạo hữu Chủ Bút Báo Viên Giác Nguyên Trí (Phù Vân) và Phật tử Nguyên Đạo Văn Công Tuấn tuyển chọn bài vở, nhờ đạo hữu Thanh Phi xem lại giùm lỗi chính tả. Tranh bìa của Họa Sĩ ViVi cùng nhiều phụ bản của Họa Sĩ Cát Đơn Sa và phần biên tập, layout do đạo hữu Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến thực hiện.

Thiền Tông Việt Nam (The Way of Zen in Viet Nam)

Đọc The Way of Zen in Vietnam(Thiền Tông Việt Nam) của Nguyên Giác Đây là cuốn sách viết bằng song … >>>

1 2 3 4 18