Đọc Khảo Luận “Đường về núi cũ chùa xưa”

Cầm quyển sách Khảo Luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong nhiều năm tại Việt … >>>

Đọc “Chú Đại Bi giảng giải” do cố HT Tuyên Hóa giảng

Đọc “Chú Đại Bi giảng giải” do cố HT Tuyên Hóa giảng Thượng Tọa Thích Minh Định (Pháp Quốc) dịch … >>>

Tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi

Nam Mô A Di Đà Phật Thư gửi chư Tôn Đức và Quý Phật Tử. Ngày 20.4.2017 vừa qua, chúng … >>>

Nước Mỹ Bao Lần Đi Bao Lần Đến

Chúng Phổ Hiền tại San Jose, California và quý Đạo Hữu tại Hoa Kỳ bảo trợ xuất bản năm 2017 … >>>

Pháp Học Và Pháp Hành Theo Kinh Tạng Nam Và Bắc Truyền

Tất cả chúng ta đều biết rằng lời Phật dạy trong 45 năm, sau khi Ngài đắc đạo dưới cội … >>>

Chùa Việt trên đất Nga

Trong 73 nước mà tôi đã có dịp đi qua từ sau năm 1975 đến nay (2016), thì nước Nga … >>>

Đọc tác phẩm “Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali”

Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2016, sau lễ Khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông lần thứ 17 của … >>>

Nước Úc Trong Tâm Tôi

LỜI NÓI ĐẦU Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức … >>>

Trúc Lâm một chiều mưa nặng hạt tại Houston, Texas

Hôm đó là một ngày lịch sử của tiểu bang rộng nhất nước Mỹ nầy và đặc biệt là vùng … >>>

Tình thương của các vị Bồ Tát và Chư Phật

Ở đây chúng ta cũng nên định nghĩa về hai chữ “tình yêu” (Liebe) và “tình thương” (Barmherzigkeit) nó khác … >>>

1 2 3 4 5