Pháp Học Và Pháp Hành Theo Kinh Tạng Nam Và Bắc Truyền

Tất cả chúng ta đều biết rằng lời Phật dạy trong 45 năm, sau khi Ngài đắc đạo dưới cội … >>>

Chùa Việt trên đất Nga

Trong 73 nước mà tôi đã có dịp đi qua từ sau năm 1975 đến nay (2016), thì nước Nga … >>>

Đọc tác phẩm “Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali”

Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2016, sau lễ Khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông lần thứ 17 của … >>>

Nước Úc Trong Tâm Tôi

LỜI NÓI ĐẦU Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức … >>>

Trúc Lâm một chiều mưa nặng hạt tại Houston, Texas

Hôm đó là một ngày lịch sử của tiểu bang rộng nhất nước Mỹ nầy và đặc biệt là vùng … >>>

Tình thương của các vị Bồ Tát và Chư Phật

Ở đây chúng ta cũng nên định nghĩa về hai chữ “tình yêu” (Liebe) và “tình thương” (Barmherzigkeit) nó khác … >>>

“Tôn Giáo Học so sánh” của HT Thích Thánh Nghiêm

Đọc quyển “Tôn Giáo Học so sánh” của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm (bản dịch Việt ngữ của Thượng Tọa … >>>

Phật Nói Luận A Tì Đàm Về Sự Thế Giới Thành Lập

PHẬT NÓI LUẬN A-TÌ-ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP thuộc tập T32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, … >>>

Đọc tác phẩm mới nhất của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trong mùa tu gieo duyên năm nay tại chùa Viên Giác Hannover bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 10 … >>>

Bác Sĩ Minh Quang Nguyễn Lê Đức

Năm 2005 chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc có tổ chức Đại Giới Đàn Vĩnh Gia để truyền trao … >>>

1 2 3 4