Đức Phật A-di-đà trong Kinh Bản Duyên và các Kinh Điển khác

Đi tìm nguồn cội của những việc cần tìm hiểu quả là điều rất hữu ích và cần thiết cho … >>>

Phật giáo và Con người

Mùa An cư kiết hạ cũng là mùa mà tôi có nhiều thì giờ nhất cho chính mình và đây cũng là cơ hội để tôi tĩnh tâm, tu niệm cũng như viết sách. Thời biểu hằng ngày là như sau:

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1 – Hồi ký của Hòa thượng Thích Bảo Lạc – Diễn đọc Giang Ngọc

Hương lúa chùa quê – P1 – Hồi ký của HT Thích Bảo Lạc

Nhà tôi không nghèo mà cũng chẳng giàu. Vì trong nhà không có người giúp việc. Tất cả mọi công việc đều do cha mẹ và các anh chị tôi đảm trách. Nếu

Hương lúa chùa quê – P2 – Hồi ký của HT Thích Như Điển

Nhà tôi không nghèo mà cũng chẳng giàu. Vì trong nhà không có người giúp việc. Tất cả mọi công việc đều do cha mẹ và các anh chị tôi đảm trách. Nếu

Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ.

Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế. (Quy Sơn Đại Viên … >>>

Sự thăng trầm của cuộc sống

Người xưa thường nói rằng: Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Điều nầy có nghĩa là: Đời người 70 … >>>

Giới thiệu quyển sách ”Trái đất và sự sống” của Đạo Hữu Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ

Tôi được Tác Giả ký tặng cho quyển sách nầy vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, gửi đi từ … >>>

Những Lời giới thiệu sách của HT Thích Như Điển

Đọc những bài viết ngắn của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc … >>>

Một ít hồi ức về Huynh Trưởng cấp Dũng, Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

Năm rồi (2017) trong khi chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam Âu Châu đang có khoa tu học … >>>

Giới thiệu tác phẩm“Cô gái Gò Công“

Giới thiệu tác phẩm“Cô gái Gò Công“của Trần Thị Nhật Hưng Sách viết xong gần 200 trang, đánh máy khổ … >>>

Vai trò của chư Ni Việt Nam tại Hải Ngoại ngày nay

Kể từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chính Ngài đã cho người nữ xuất gia … >>>

1 2 3 4 5