Home » Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

When:
08.08.2020 all-day
2020-08-08T00:00:00+02:00
2020-08-09T00:00:00+02:00
Where:
Tổ Đình Viên Giác
Karlsruherstr. 6 30519 Hannover
Contact:
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
+49 511 879630
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Xem (87607)