Home » Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

When:
08.04.2020 all-day
2020-04-08T00:00:00+02:00
2020-04-09T00:00:00+02:00
Where:
Tổ Đình Viên Giác
Karlsruherstr. 6 30519 Hannover
Contact:
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
+49 511 879630
Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát @ Tổ Đình Viên Giác

Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Xem (37976)