» Tết Kỷ Hợi 2019

Tết Kỷ Hợi 2019

When:
04.02.2019 @ 18:00 – 07.02.2019 @ 12:00
2019-02-04T18:00:00+01:00
2019-02-07T12:00:00+01:00
Where:
Chùa Viên Giác
Karlsruher Strasse 6
30519 Hannover
Contact:
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
+49 511 879630
Tết Kỷ Hợi 2019 @ Chùa Viên Giác

04.02.2019 (T2, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Kỷ Hợi” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Kỷ Hợi
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…

05.02.2019 (T3): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

06.02.2019 (T4): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

07.02.2019 (T5): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Xem (9538)