» Tết Canh Tý

Tết Canh Tý

When:
24.01.2020 @ 06:00 – 27.01.2020 @ 22:00
2020-01-24T06:00:00+01:00
2020-01-27T22:00:00+01:00
Where:
Chùa Viên Giác
Karlsruherstr. 6
30519 Hannover
Contact:
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
Tết Canh Tý @ Chùa Viên Giác

24.01.2020 (T6): Đón giao thừa Tết “Canh Tý” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Canh Tý
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…
25.01.2020 (T7): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
26.01.2020 (CN): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
27.01.2020 (T2): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (xem Chương Trình chi tiết)

Xem (12785)