» Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN

Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN

When:
19.04.2019 @ 10:00 – 22.04.2019 @ 13:00
2019-04-19T10:00:00+02:00
2019-04-22T13:00:00+02:00
Where:
Chùa Viên Giác
Karlsruher Strasse 6 Hannover
Germany
30519
Contact:
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
+49 511 879630
Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN @ Chùa Viên Giác

19.-22.04.2019 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác

Xem (16949)