» Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

When:
06.10.2019 all-day
2019-10-06T00:00:00+02:00
2019-10-07T00:00:00+02:00
Where:
Begegnungszentrum e.V
Sprickmann Platz 7
48159 Münster
Contact:
Nguyễn Anh Trâm
0157 39306088
Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ @ Begegnungszentrum e.V

Hội Phật Tử Münster & VPC Münster, 07.09.2019

THƯ CUNG THỈNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gửi:

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển
Đại Đức Trụ trì Thích Hạnh Bổn
và Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover

Trích yếu: V/v Cung Thỉnh Chư Tăng đến Münster hướng dẫn 1 ngày Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ ngày 06.10.2019.

Kính Bạch Hòa Thượng và Chư Tôn Đức.

Thay mặt Hội Phật Tử tại Münster và VPC con xin trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức đến Münster để hướng dẫn Phật Tử chúng con Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ vào ngày Chủ Nhật 06.10.2018 vào lúc 9:30 giờ tại
Begegnungszentrum e.V
Sprickmann Platz 7, 48159 Münster
với Chương trình như sau:

09:30 – 11:30: Huân Tu, Kinh Hành, Niệm Phật
11:45 – 12:30: Cúng Quá Đường,
13:15 – 14:30: Phật Pháp Vấn Đáp
15:00 – 18:00: Lễ Phật Định Kỳ, Thuyết Pháp

Kính mong Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức hoan hỷ chấp thuận lời cung thỉnh về Münster để hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia chúng con trên con đường tu tập.

Chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni thân, tâm an lạc và tuệ đăng thường chiếu. Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Phật Tử tại Münster và VPC
PT Thiện Hảo – Nguyễn Anh Trâm

Xem (6358)