Hình bìa Báo Viên Giác số 228: Tranh của Họa sĩ CAT Đơn Sa (Hoa Kỳ)
Hình bìa Báo Viên Giác số 229: 40 năm xuất bản báo Viên Giác (tranh của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt tại Hoa Kỳ)
Hình bìa Báo Viên Giác số 230: Vượt biển tìm tự do của Họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt (USA)
Hình bìa Báo Viên Giác số 231: Kính Mừng Khánh Thọ Hòa Thượng Thích Như Điển 70 tuổi
Hình bìa Báo Viên Giác số 232: Hai bà cháu (Tranh của Họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt - Hoa Kỳ)
Hình bìa Báo Viên Giác số 234 "Xuân Canh Tý 2020": Bên hồ sen – Tranh của Họa sĩ CAT Đơn Sa (Hoa Kỳ)