thongtru2_99x138
01 Tỳ Kheo Thích Thông Trụ. Thế Danh: Nguyễn Luân Đôn Pháp Danh: Đồng Tâm Pháp Tự: Thông Trụ, xuất gia ngày 31.8.2003, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Thông Trụ

dieuan_99x138
02 Sa Di Thích Thông Lạc. Thế Danh: Đồng Hoàng Việt Sanh ngày: 10.12.1991 Pháp Danh: Thiện An Pháp Tự: Thông Lạc, xuất gia ngày: 1.7.2004, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Thông Lạc

dieuvan_99x106
03 Sa Di Thích Thông Hư. Thế Danh: Nguyễn Thanh Vũ Pháp Danh: Thiện Vân Pháp Tự: Thông Hư, xuất gia ngày 1.7.2004, thọ Sa Di ngày 7.9.2006. Hoàn… Xem tiếp

Thích Thông Hư

thongtri_99x132
04 Tỳ Kheo Thích Thông Trì. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn Pháp Danh Minh Tú Pháp Tự Thông Trì, xuất gia ngày 4.9.2005, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Thông Trì

dieuninh_99x148
05 Sa Di Thích Thông Nhã. Thế Danh Giang Khang David Pháp Danh Đồng Ninh Pháp Tự Thông Nhã, xuất gia ngày 4.9.2005, thọ Sa Di ngày 7.9.2006. Hoàn tục. Xem tiếp

Thích Thông Nhã

06 Thế Danh Nguyễn Phước Chí Hiếu – Pháp Danh Đồng Thuận – Pháp Tự Thông Trị, xuất gia năm 2002, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Thông Trị

dongtai_99x99
07 Sa Di Thích Thông Trước. Thế Danh Đinh Ngọc Nam Anh Pháp Danh Đồng Tài Pháp Tự Thông Trước, xuất gia ngày 26.3.2007, thọ Sa Di ngày… Xem tiếp

Thích Thông Trước

dongphu_99x115
08 Tỳ Kheo Thích Thông Trạch. Thế Danh Từ Quý Long (sanh ngày 19.08.1970 tại Biên Hòa) Pháp Danh Đồng Phú Pháp Tự Thông… Xem tiếp

Thích Thông Trạch

1 2 3