1 – Thích Từ Đức
Bút Danh: Tuệ Uyển
Pháp Hiệu: Tuệ Không. Xuất gia và tu học tại TU VIỆN KIM SƠN P.O. Box 1983 Morgan Hill, CA 95038 Hoa Kỳ.
Điện thoại: (408) 848-1541 – tueuyen@gmail.com

Sách do Tuệ Uyển chuyển ngữ

Thích Từ Đức - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Thọ

2 – Thích Giác Thọ
Thế Danh: Trần Thanh Chương
Pháp Danh: Lệ Chương
Pháp Tự: Đức Trường
Pháp Hiệu: Giác Thọ,
xuất gia: Ngày 15.7.1988
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1990
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1992
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Thọ - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Định

3 – Thích Giác Định
Thế Danh: Nguyễn Đình Nu
Pháp Danh: Thị Cần
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Định,
Xuất gia: Năm 1972
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Định - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Trí

4 – Thích Giác Trí
Thế Danh: Trần Đông Nhật
Pháp Danh: Nguyên Minh
Pháp Tự: Nghiêm Quang
Pháp Hiệu: Giác Trí,
xuất gia: Năm 1978
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Thích Giác Trí - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Hạnh Đức

5 – Thích Hạnh Đức
Thế Danh: Trương Bùi Tuấn
Sinh: Ngày 19.09.1970
Pháp Danh: Thị Tài
Pháp Tự: Hạnh Đức
Pháp Hiệu: Quang Minh
Pháp hiệu: Giác Phương
Tiến Sĩ Triết Học

Thích Hạnh Đức - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Ân

6 – Thích Giác Ân
Thế Danh Lý Công Quang
Sinh ngày 28.6.1977
Pháp Tự: Giác Ân
Pháp Hiệu: Chúc Phúc

Xuất gia 1990
Thọ Giới Tỳ kheo năm 1995 (thuộc Tỉnh) và chính thức năm 2000 (thuộc Trung ương)

Hiện nay là Trụ trì chùa Quan Âm Cổ Tự (Ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp).
Điện thoại và Zalo:: 0915 999956

Thích Giác Ân - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Thánh Trí

7 – Thích Thánh Trí
Thế danh: Nguyễn Dũng Nam
Sanh ngày: 18.8.1979
Pháp danh: Thánh Trí
Pháp tự: Hoa Nghiêm
Pháp hiệu: Giác Luật
Xuất gia: Năm 1994
Thọ Sa Di: Năm 1996
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000

Thích Thánh Trí - Y chỉ HT Phương Trượng

Thich Giac Tam

8 – Thích Giác Tâm
Thế Danh: Nguyễn Văn Kỳ
Pháp Danh: Không Nhất
Pháp Tự: Viên Tín
Pháp Hiệu: Giác Tâm,
Xuất gia: Ngày 1.9.2000,
Thọ Sa Di: Ngày 3.7.2001,
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005.

Thích Giác Tâm - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Nguyện

9 – Thích Giác Nguyện
Thế Danh: Trương Công Chánh
Pháp Danh: Tâm Thiện
Pháp Tự: Chân Pháp Trú.
Pháp Hiệu: Giác Nguyện.
Thọ Sa Di: 1994
Thọ Tỳ Kheo: 1996.
Tốt nghiệp Đại Học khoa học Đan Mạch.
Giáo Thọ Sư Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc năm 2000.

Thích Giác Nguyện - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Minh Tâm

10 – Thích Minh Tâm
Thế Danh: Nguyễn văn
Sinh: Năm 1979
Pháp Danh: Tâm Ý
Pháp Tự: Minh Tâm
Pháp Hiệu: Giác Hiếu.
Xuất gia: Năm 1990
Thọ Sa Di: lúc 17 tuổi
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1999. Tốt nghiệp Học Viện Vạn Hạnh khóa 6. Hiện đang tu học tại VA, USA.

Thích Minh Tâm - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Ý

1 – Thích Nữ Giác Ý
Thế Danh: Võ Thị Hồng Nga
Pháp Danh: Minh Huệ
Pháp Tự: Như Mỹ
Pháp Hiệu: Giác Ý,
Xuất gia: Ngày 8.10.1975
Thọ Sa Di: Ngày 25.4.1976,
Thọ Thức Xoa: Ngày 10.4.1978
Thọ Tỳ Kheo Ni: 3.9.1981. Tiến sĩ Phật học.

Thích Nữ Giác Ý - Y chỉ HT Phương Trượng

2 – Thích Nữ Như Hạnh
Thế Danh (?)
Pháp Tự: Như Hạnh
Pháp Hiệu: Giác Đoan
Xuất gia: Năm 1969
Thọ Sa Di: Ngày 19.5.1973
Thọ Thức Xoa: Ngày 5.5.1975
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.9.1981.

Thích Nữ Như Hạnh - Y chỉ HT Phương Trượng

Thich_Chon-Toan

3 – Thích Nữ Chơn Toàn
Thế Danh: Hồ Thị Kim Phụng
Sinh: Ngày 1.2.1972
Pháp Danh: Nguyên Hoàng
Pháp Tự: Chơn Toàn
Pháp Hiệu: Giác Mỹ
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993
Tốt nghiệp Cử nhân Phật học năm 1997.
Hiện trú tại Chùa Thiên Hòa – Thành phố Nha Trang – Việt Nam.

Thích Nữ Chơn Toàn - Y chỉ HT Phương Trượng

Thích Giác Hải

4 – Thích Nữ Giác Hải
Thế Danh Dagma Waskönig (người Đức)
Pháp Danh: Doko
Pháp Hiệu: Giác Hải,
Thọ Thức Xoa: Ngày 3.7.2005,
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005

Thích Nữ Giác Hải - Y chỉ HT Phương Trượng