Thích Hạnh Nguyện

TRUNG TÂM TU HỌC VIÊN GIÁC
Near Karachakra Maiden
Bodhgaya, Gaya city
Bihar state, India
Email: chuacuclac@gmail.com
Facebook: cuclacgioi
Website: www.chuacuclac.com

TT THÍCH HẠNH NGUYỆN
Trụ trì

1 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện
Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn
Pháp Danh: Lệ Tấn
Pháp Tự: Hạnh Nguyện
Pháp Hiệu: Giác Ngộ
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trong lần họp Chi Bộ GH/PGVNTN tháng 6.2013 tại Berlin đã được tấn phong lên hàng Thượng Tọa. Trụ Trì chùa: WAT PA SUKAWADEE (Tên Thái), CỰC LẠC CẢNH GIỚI TỰ (Tên Việt) – 75 MOO, 6 TAMBON SAMOENG-NUE SAMOENG. CHIANGMAI. THAILAND.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThongTri

1 – Tỳ kheo Thích Thông Trí
Thế Danh: Phạm Tiến Cường
Pháp Danh: Phúc Thịnh
Pháp Tự: Thông Trí
Pháp Hiệu: Phước Huệ
Sinh: Ngày 27.05.1987
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Trí - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện

Thich_ThongTanh

2 – Tỳ kheo Thích Thông Tánh
Thế Danh: Nguyễn Văn Thanh
Pháp Danh: Minh Tịnh
Pháp Tự: Thông Tánh
Pháp Hiệu: Phước Thọ
Sinh: Ngày 03.03.1992
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014
Hiện đang ở tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác Ấn Độ.

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Tánh - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện

Thich_ThongTue

3 – Sa Di Thông Tuệ
Thế danh: Phạm Quang Huy
Pháp Danh: Thanh Tâm
Pháp tự: Thông Tuệ
Sinh: Ngày 15.09.2001
Xuất gia: 19/07/2011
Thọ sadi : 04/12/2013
Hiện đang tu học tại Thái Lan.

>>>

Sa Di Thông Tuệ - Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện