Thích Hạnh Định

CHÙA PHẬT LINH
248 A Xã Tân Hòa
Thị xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel: 0254-3891583
Email: thichhanhdinh@yahoo.com
Website: www.chuaphatlinh.com

ĐĐ THÍCH HẠNH ĐỊNH
TRỤ TRÌ

8 – Tỳ kheo Thích Hạnh Định
Thế Danh: Đỗ Đình Bình
Pháp Danh: Minh Định
Pháp Tự: Hạnh Định
Pháp Hiệu: Giác Niệm
Sinh: Năm 1972
Xuất gia: Ngày 31.07.1997
Thọ Sa Di: Ngày 16.05.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 01.07.2001
Trụ trì chùa Phật Linh tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,
Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp 11, cùng năm ấy 1989. Thầy theo mẹ đi đoàn tụ gia đình ở thủ đô Oslo ở vương quốc Nauy. Sang Nauy, Thầy học nghề Sức khỏe môi trường xã hội; sau đó đi làm nhân viên siêu thị Rimi. Thầy xin quy y Tam Bảo với Hòa thượng thượng Trí hạ Minh tại chùa Khuông Việt – Nauy, pháp danh là Minh Định. Mặc dù ở xứ lạ quê người, nhưng Thầy cũng thường tới chùa tu học Phật pháp thường xuyên. Năm 1995, Thầy đi hành hương Ấn Độ và nhờ vậy sau 2 năm, Thầy sang chùa Viên Giác ở thành phố Hannover – Đức Quốc, phát tâm xuất gia với Hòa thượng thượng Như hạ Điển vào ngày 31 tháng 07 năm 1997, được ban pháp tự là Hạnh Định. Một năm sau, Thầy thọ Sa Di vào ngày 16 tháng 05 năm 1998. Sau thời gian tu học 5 năm Thầy thọ Tỳ kheo giới, pháp hiệu là Giác Niệm vào ngày 01 tháng 07 năm 2001. Năm 2003 Thầy được Sư Phụ đề cử sang Ấn Độ làm Tri sự Trung Tâm Tu Học Viên Giác và đồng thời phụ lo Phật sự của chùa Phật Linh ở Việt Nam. Tháng 10 năm 2006, Thầy trở về Việt Nam trực tiếp đại trùng tu chùa Phật Linh; sau 4 năm xây dựng công trình hoàn thành. Chùa Phật Linh chính thức tổ chức lễ Khánh thành vào ngày 4 và 5 tháng 07 năm 2009; kể từ đó sinh hoạt tu học bắt đầu phát triển mãi đến ngày hôm nay. Ước nguyện của Thầy là lập Đạo tràng Tịnh Độ ở chùa Phật Linh để cho mọi người đến tu học, ngõ hầu báo đáp ân đức chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn Đức.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Định - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_ThongLuat

1 – Tỳ kheo Thích Thông Luật
Thế Danh: Lê Xuân Phú
Pháp Danh: Đồng Quý
Pháp Tự: Thông Luật
Pháp Hiệu: Giác Tri
Sinh: Năm 28.02.1992
Xuất gia: 19.10.2006
Thọ Sa Di: 10.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 27.06.2016

>>>

Tỳ kheo Thích Thông Luật - Đệ tử Thầy Hạnh Định

Thich_DongThanh

2 – Tỳ Kheo Thích Đồng Thành
Thế Danh: Nguyễn Văn Hải
Pháp Danh: Đồng Thành
Pháp Tự: Thông Thành
Pháp Hiệu: Giác Thành
Sinh: Năm 1988
Xuất gia: Ngày 07.04.2010
Thọ Sa Di: Ngày 31.3.2013
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 20.04.2015

>>>

Tỳ Kheo Thích Đồng Thành - Đệ tử Thầy Hạnh Định

Thich_DongLong

3 – Sa Di Đồng Long
Thế Danh: Võ Hoàng Long
Pháp Danh: Đồng Long
Pháp Tự: Thông Long
Sinh: Ngày 03.09.2002
Xuất gia: Ngày 22.07.2016
Thọ Sa Di: Ngày 10/05/2017

>>>

Sa Di Đồng Long - Đệ tử Thầy Hạnh Định