Chương Trình Phật Sự Năm 2021

Tháng 1 năm 2021 04.-13.01.2021 (T2 đến T4): An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Évry, Pháp 31.1.2021(CN): HT … >>>

Chân thành niệm ân và cảm tạ

Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2020 Nam Mô A Di Đà Phật Toàn thể tang gia hiếu quyến … >>>

ẤN TỐNG Quyển sách thứ 67 của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển với nhan đề là: “Vua là Phật, Phật là Vua“

Tác phẩm nầy có rất nhiều điểm đặc biệt mà Quý Vị Phật Tử cũng như không Phật Tử cần … >>>

Chùa Viên Âm (Nürnberg): Thư Kêu Gọi (cập nhật)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) Niệm Phật Đường Viên Âm … >>>