48 Pháp Niệm Phật

48 PHÁP NIỆM PHẬT (thuộc tập X62, TỤC TẠNG KINH, kinh số 1206, tổng cộng 1 quyển, – Thanh ‧Trịnh … >>>

Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

do Dịch giả Nguyên Thuận dịch từ bản Hán văn Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử … >>>

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa [法華經通義]: Kinh số 611, thuộc tập X31, Tục Tạng Kinh, 7 Quyển. Samôn HÁM SƠN … >>>

Trăm bài thơ vịnh Tây Phương

Tây Phương Bách Vịnh Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách Quy Nguyên Trực Chỉ có trước tác 100 … >>>

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, thuộc tập X37 (Tục tạng kinh), kinh số 672. Hậu Hán Sa Môn … >>>