Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM (Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7) _ Chú Lăng Nghiêm hay bài … >>>

Mông Sơn Thí Thực (cập nhật)

NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC (Thời công phu chiều, nếu rảnh nên tụng Di Đà Hồng Danh và Đại … >>>

Phụ lục các bài Sám, Văn Phát Nguyện

SÁM PHÁT NGUYỆNĐệ tử chúng con từ vô thỉGây bao tội ác bởi lầm mê,Đắm trong sanh tử đã bao … >>>

Ngày Vía và Ngày Trai – Công Đức Ấn Tống Kinh

CÁC NGÀY KỶ NIỆM (Tính theo ngày Âm-lịch) THÁNG GIÊNG Ngày 1. Vía đức Di Lặc. Tổ Thập Tháp (Phước … >>>

Nghi Thức Quá Đường

(Đại chúng đứng xếp hàng tề chỉnh nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá ngồi xuống, nhiếp tâm trì chú). … >>>

Nghi Thức Phóng Sanh

Trước niệm hương khấn … tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh linh được tự do … >>>

Nghi Thức Cúng Vong (phổ thông)

(Có rất nhiều nghi thức cúng hương linh. Nhưng đây là nghi thức đơn giản nhất. Trong trường hợp không … >>>

Nghi Thức Công Phu Khuya (cập nhật)

NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP … >>>

Nghi Thức Cầu An (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU AN (Kinh Phổ Môn) NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay … >>>

1 2