Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM (Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7) _ Chú Lăng Nghiêm hay bài … >>>

Mông Sơn Thí Thực (cập nhật)

NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC (Thời công phu chiều, nếu rảnh nên tụng Di Đà Hồng Danh và Đại … >>>

Nghi Thức Công Phu Khuya (cập nhật)

NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP … >>>

Nghi Thức Cầu An (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU AN (Kinh Phổ Môn) NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay … >>>

1 2