Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 08

Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không hộ trì, lại nói đâm thọc, chửi mắng phỉ báng người khác, hủy nhục người lương thiện, chuyện hư nói thật, nguyền rủa trăm đường. Vì nhân duyên đó nên bị đọa vào địa ngục này, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì thường làm chim cú, chim mèo trong loài súc sinh, tiếng kêu làm người khác không thích nghe. Nếu sinh trong loài người thì trải qua trăm ngàn đời bị đui, điếc, câm, ngọng, hơi miệng hôi thối bị người khác ghét bỏ.

Từ Bi Đạo Tràng Mục Liên Sám Pháp (Quyển 3)

TỪ BI ĐẠO TRÀNG MỤC LIÊN SÁM PHÁP QUYỂN THỨ BA Đệ tử chúng con, lễ chư Phật rồi, thứ … >>>

Từ Bi Đạo Tràng Mục Liên Sám Pháp (Quyển 2)

Lễ chư Phật rồi, thứ lại sám hối. Ngày nay đạo tràng, đồng nghiệp đại chúng, được ở cõi Thánh, sinh vào đạo người, thiện ác hai đường, đều do tại tâm, tâm thiện thời được sinh ở cõi trời, cõi người, tâm ác thời đọa, địa ngục A Tỳ.

Từ Bi Đạo Tràng Mục Liên Sám Pháp (Quyển 1)

TỪ BI ĐẠO TRÀNG MỤC LIÊN SÁM PHÁPDịch giả: Thích Quảng Độ TỰA Sau khi đọc hết nội dung của … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 07

Từ vô thủy đến nay, chúng con làm thân người nữ mà tâm như ngựa hoang, suốt ngày phóng đãng, không lúc nào định tỉnh; thường ôm lòng tà sinh khởi dục tưởng, hoặc làm tình với Sa-môn, phá hoại người nam;

Học tiếng Phạn

Trước đây, tiếng Phạn chỉ dùng trong giới hạn để chỉ tiếng Sanskrit. Tuy nhiên, ngày nay tiếng Phạn có … >>>

Karaṇī-metta-sutta – Kinh Tâm Từ

5_Loài nhìn thấy (hữu hình) hay không nhìn thấy (vô hình) Sống gần ta hoặc ở xa ta Đã sinh hay sẽ sinh ra Cầu cho tất cả an hòa sướng vui

Ý Nghĩa Của Tiếng OM Trong Thần Chú Tiếng Pali và Sanskrit

Tiếng OṂ được kết hợp từ ba tiếng A-U-M. Tiếng này được cho là rất thiêng liêng đối với nhiều … >>>

Thần Chú Kỳ Bà (JĪVAKA) Cầu Sức Khỏe và Chữa Lành Bệnh Tật

Vào buổi sáng lúc mà hài nhi Jivaka bị bỏ rơi, Thái tử Abhaya con của vua Tần Bà Sa La trên đường về hoàng cung tình cờ đi ngang qua đống rác. Thái tử thấy đứa bé bỏ rơi đang còn sống,

Kinh chú Pāḷi

Thần chú JIVAKA trị bệnh
Kệ 8 câu Namo
Ý nghĩa tiếng OM Chú nguyện tam học Quán niệm từ bi Sám hối xin phước Kinh hạnh phúc (Maṅgala-suttaṃ) Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta) Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc Jinapañjara Gāthā

1 2 3 4 5 6 7 8 25