Phật Đản Quốc tế tại UNESCO Paris, Pháp Quốc 2639 – 2015.

Đại Lễ Phật Đản Quốc tế tổ chức tại UNESCO Paris, Pháp Quốc, Kỷ niệm Đản Sinh lần thứ 2639 … >>>

Cảm niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu Đền Ơn

“Cây có cội mới trổ cành xanh lá Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông” Được làm người công … >>>

Lễ Hội Chùa Viên Đức-Đức Quốc

Tôi đến chùa Viên Đức, Đức quốc vào thứ 6, tưởng là sớm, tới nơi lúc 22 giờ 30 Phật … >>>

1 2