Tiễn Biệt Người Đi

Chúng tôi vừa hay tin bào Tỷ của Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo là Đạo Hữu: Nguyễn Thị Huyền Cam(Lan … >>>

Cáo Phó (Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ HẠNH NGỌC)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc, kính xin … >>>

Chân thành niệm ân và cảm tạ

Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2020 Nam Mô A Di Đà Phật Toàn thể tang gia hiếu quyến … >>>

Thành Kính Phân Ưu (cụ bà Lê Thị Đấu)

LỄ PHÁT TANG
Bà Lê Thị Đấu (pháp danh Như Lý)
Sinh năm 1935
Từ trần lúc 6h ngày 02/08/2020 Hưởng Thọ 86 tuổi.

Chân Thành Niệm Ân và Cảm Tạ

Việt Nam ngày 7 tháng 7 năm 2020 Nam mô A Di Đà Phật Toàn thể Tang gia hiếu quyến … >>>

Hình ảnh Lễ cầu siêu ông Lê Văn An

Ngày 26 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm Canh Tý) 6:00-7:00 Lễ khâm liệm, thỉnh … >>>

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Nguyễn Huệ Chi Năm 1992, … >>>

Lễ Truy tán Công Hạnh của Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại Tổ Đình Viên Giác Hannover vào ngày 1.3.2020

Trong mấy ngày nay trên toàn thế giới chúng ta ai ai cũng hay tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch vào ngày 22.2.2020 nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý. Thượng thọ 93 tuổi và 73 Hạ lạp. Ngài là một bậc tôn túc đáng kính của GHPGVNTN

Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Hòa thượng Thích Quảng Độ từng là giảng sư đại học, một nhà văn, một dịch giả với một kho tác phẩm rất đáng kính nể: Kinh Mục Liên Sám Pháp; Kinh Đại Phương tiện Phật Báo Ân; Thoát vòng tục lụy, Sài Gòn 1962 (truyện dịch từ Hán văn của Tinh Vân); Dưới mái chùa hoang, Sài Gòn 1962

1 2 3 4 8