Vở Cải Lương Phật Giáo: Cuộc Đời Liên Hoa Hòa Thượng

Thật ái ngại khi với tư cách một tác giả lại viết giới thiệu về một tác phẫm do chính … >>>

Dấu ấn thần tượng trong đời tôi với vị Thầy khả kính

Đầu năm 1991 gia đình tôi được đoàn tụ tại nước Đức, chân ước chân ráo tôi đặc chân lên … >>>

Nét Bút Bên Song Cửa

Vào một buổi sáng thật đẹp trời của ngày 26 tháng 11 năm 2012, phái đoàn nhỏ của chúng tôi … >>>

1 2 3 4