Tin Đức Quốc tháng 04.2020

Thứ bảy 04.04.2020 Những thay đổi kể từ ngày 01.04.2020 Từ việc tiền mướn nhà (Miete) cho đến vé máy … >>>

Tin Đức Quốc tháng 03.2020

Thứ ba ngày 31.03.2020 Chính phủ muốn bổ sung nhanh hơn việc cung cấp mặt nạ phòng hộ Trong việc … >>>

Lê Mạnh Thát và Thích Tuệ Sỹ Hai Vị Thiền Sư

Tôi được may mắn quen biết Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát khi hai vị này còn rất trẻ và … >>>

PHÁP SƯ THÍCH NHƯ ĐIỂN và Phật Giáo Việt Nam Tại Đức

Bài của Olaf Beuchling – đăng trên tạp chí „BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng … >>>

Bài nói chuyện lay động tâm can giữa mùa dịch của Thủ tướng Đức Angela Merkel (18.03.2020)

CÁC BẠN ĐANG CÙNG CHUNG SỐNG THÂN MẾN (Bài nói chuyện lay động tâm can giữa mùa dịch của Thủ … >>>

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1

Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 1 – Hồi ký của Hòa thượng Thích Bảo Lạc – Diễn đọc Giang Ngọc

Hương lúa chùa quê – P1 – Hồi ký của HT Thích Bảo Lạc

Nhà tôi không nghèo mà cũng chẳng giàu. Vì trong nhà không có người giúp việc. Tất cả mọi công việc đều do cha mẹ và các anh chị tôi đảm trách. Nếu

Chớ quên mình là Nước

Sách nói “Chớ quên mình là nước” Diễn đọc: Giang Ngọc (Nghe ở đây)

Hương lúa chùa quê – P2 – Hồi ký của HT Thích Như Điển

Nhà tôi không nghèo mà cũng chẳng giàu. Vì trong nhà không có người giúp việc. Tất cả mọi công việc đều do cha mẹ và các anh chị tôi đảm trách. Nếu

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Nguyễn Huệ Chi Năm 1992, … >>>

1 2 3 4 14