Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Hòa thượng Thích Quảng Độ từng là giảng sư đại học, một nhà văn, một dịch giả với một kho tác phẩm rất đáng kính nể: Kinh Mục Liên Sám Pháp; Kinh Đại Phương tiện Phật Báo Ân; Thoát vòng tục lụy, Sài Gòn 1962 (truyện dịch từ Hán văn của Tinh Vân); Dưới mái chùa hoang, Sài Gòn 1962

Bản tin ngắn số 1 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 32 tại Pháp

Tham dự Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 năm 2020 là tăng trưởng công đức phước huệ song nghiêm. Đồng nhất tâm cầu nguyện cho nhân loại thế giới sớm thoát khỏi những bệnh dịch nhiễm trong hiện tại và tương lai. Cũng như thiên tai hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khủng bố v.v…

SỐ 441 – KINH PHẬT DANH, quyển 15

Nam-mô Ca-na-già Vô Cấu Quang Minh Nhật Viêm Vân Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết … >>>

Sự thăng trầm của cuộc sống

Người xưa thường nói rằng: Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Điều nầy có nghĩa là: Đời người 70 … >>>

Những dấu ấn văn hóa khó quên trong năm 2019

Sau 4 ngày tham dự đại lễ tại chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc, chúng tôi được Thầy Thông … >>>

Giới thiệu quyển sách ”Trái đất và sự sống” của Đạo Hữu Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ

Tôi được Tác Giả ký tặng cho quyển sách nầy vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, gửi đi từ … >>>

Những Lời giới thiệu sách của HT Thích Như Điển

Đọc những bài viết ngắn của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc … >>>

Một ít hồi ức về Huynh Trưởng cấp Dũng, Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

Năm rồi (2017) trong khi chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam Âu Châu đang có khoa tu học … >>>

Giới thiệu tác phẩm“Cô gái Gò Công“

Giới thiệu tác phẩm“Cô gái Gò Công“của Trần Thị Nhật Hưng Sách viết xong gần 200 trang, đánh máy khổ … >>>

1 2 3 4 58