Home » Thông Báo - Thư Mời » Chương Trình Phật Sự Năm 2021

Chương Trình Phật Sự Năm 2021

Tháng 1 năm 2021

 • 04.-13.01.2021 (T2 đến T4): An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Évry, Pháp
 • 31.1.2021(CN): HT Phương Trượng dự Tết Nguyên Đán Tân Sửu tại chùa Viên Ý, Ý Đại Lợi

Tháng 2 năm 2021

 • 06.-07.02.2021: Tết Nguyên Đán Tân Sửu tại Chùa Viên Minh, Thụy Sĩ (HT. Phương Trượng)
 • 11.02.2021 (T5, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Tân Sửu” tại Tổ Đình Chùa Viên Giác Hannover
 • 20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết
 • 24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…
 • 12.02.2021 (T6): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật, cúng chư hương linh Thờ tại chùa v.v…
 • 13.02.2021 (T7): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
 • 14.02.2021 (CN): Mồng ba Tết: giống như ngày mồng một và mồng hai
 • 15.02.2021 (T2) Từ 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
 • 19.-26.02.2021 (T6 đến T6): Tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ (mỗi tối lúc 20:00 giờ)
 • 26.02.2021 (T6): Rằm tháng giêng chánh lễ
 • 28.02.2021 (CN): Rằm tháng giêng tại Tổ Đình Chùa Viên Giác: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…

Tháng 3 năm 2021

 • 20.-21.03.2021 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng)
 • 22.-28.03.2021 (T2 đến CN): Phật Thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 4 năm 2021

 • 02.-05.04.2021 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 25của GÐPTVN Ðức Quốc tại Tổ Đình Chùa Viên Giác
 • Trong 3 cái cuối tuần của tháng 4 sẽ có 1 cái cuối tuần được chọn để làm lễ Thọ Bát Quan Trai chung cho Liên Chi Hội miền Trung nước Đức (Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau)

Tháng 5 năm 2021

 • 01.05.2021 (T7 – Lễ lao động): Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
 • 01.-02.05.2021 (T7 đến CN): Huân Tu và Lễ Phật Đản tại Chùa Quan Âm, Đan Mạch (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 08.-09.05.2021 (T7 đến CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen cho người Đức và Việt (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 15.05.2021 (T7): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng)
 • 16.05.2021 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)
 • Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 21.-23.05.2021 (T6 đến CN): Lễ Phật Ðản tại Tổ Đình Chùa Viên Giác, Hannover
 • Chúng Viên Giác nhập hạ an cư
 • 30.05.2021 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 6 năm 2021

 • 05.-06.2021 (T7 và CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang, Hamburg cho người Đức và Việt (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 06.06.2021 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Quang, Tübingen (HT. Phương Trượng)
 • 12.06.2021 (T7): Fête du Bouddha tại Strasburg (HT. Phương Trượng)
 • 13.06.2021 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasburg, Pháp (HT. Phương Trượng)
 • 14.-20.6.2021(T2 đến CN): HT. Phương Trượng đến Tịnh Thất Viên Lạc, Varel
 • 26.-27.06.2021 (T7 và CN): Khóa Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 28.06.2021 (T2): Họp GHPGVNTN Chi Bộ Đức Quốc, bầu lại Ban Chấp Hành tại Chùa Bảo Thành

Tháng 7 năm 2021

 • 01.-04.07.2021(T5 đến CN): Khóa Tu Gieo Duyên tại Tổ Đình Chùa Viên Giác
 • Ngày 3 đến ngày 4 tháng 7 năm 2020 Liên Chi Hội Phật Tử Bắc Đức Thọ Bát Quan Trai tại Tổ Đình Viên Giác Hannover
 • 03.-04.07.2021 (T7 và CN): Khóa Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 05.-08.07.2021 (T2 đến T5): Khóa Tu Miên Mật tại Tổ Đình Chùa Viên Giác (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 10.-11.07.2021 (T7 và CN): Khóa Tu „Tuổi Trẻ Hướng Phật“ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 17.-18.07.2021 (T7 và CN): Khóa Huân Tu Niệm Phật tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 19.-28.07.2021 (T2 đến CN): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 tại sẽ tổ chức tại chùa Khánh Anh Évry, Pháp Quốc

Tháng 8 năm 2021

 • 01.08.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng)
 • 02.-08.08.2021 (T2 đến CN): Khóa Tập Tu (Dharma Camp) tại Tu Viện Vô Lượng Thọ, Dippoldiswalde (TT. Hạnh Tấn, ĐĐ. Hạnh Giới và chư Tôn Đức tại Tu Viện)
 • 08.08.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen, (HT. Phương Trượng)
 • 14.08.2021 (T7): Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng)
 • 15.08.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng)
 • 20.-22.08.2021 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Tổ Đình Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ
 • 29.08.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (HT. Phương Trượng)

Tháng 9 năm 2021

 • 04.09.2021 (T7): Lễ Vu Lan tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)
 • 05.09.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
 • Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Quang, Tübingen (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 11.09.2021 (T7): Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Dung, Thụy Điển (HT. Phương Trượng)
 • 12.09.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Chiếu, Thụy Điển (HT. Phương Trượng)
 • 22.09.2021 (CN): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới)
 • 26.09-03.10.2021 (CN-CN): Phật Thất Tịnh Độ, Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 10 năm 2021

 • 30.-31.10.2021 (T7 và CN): Khóa Huân Tu tại Chùa Viên Quang, Tübingen (ĐĐ. Hạnh Giới)
 • Có thể kết hợp cuối tuần nầy để Thọ Bát Quan Trai cho Liên Chi Hội miền Nam nước Đức.

Tháng 11 năm 2021

Tháng 12 năm 2021

 • 25.12.2021 (T7): Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh và Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác
 • 25.-31.12.2021 (T7 đến T6): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác

Xem (192)