Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Cáo Phó (Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ HẠNH NGỌC)

Cáo Phó (Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ HẠNH NGỌC)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc, kính xin báo tin cùng Hòa Thượng chùa Viên Giác, sư Bà chùa Bảo Quang, Sư Bà chùa Phổ Hiền Straßburg, Ni Sư chùa`Linh Thứu, và các vị Chư Tôn Đức, mẹ của chúng con

Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ HẠNH NGỌC
Thế danh Huỳnh Tương Hoan, PD. Diệu Bích

Đã thuận thế vô thường ra đi ngày 26.08.2020 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Canh tý) tại Berlin; trụ thế 91 tuổi.

Tang lễ được cử hành vào ngày 15.09.2020 tại Berlin, với nghi thức:
Lúc 11:00 : Nghi Thức Tẩy Tịnh và Nhập Liệm
11:30 – 13:30: Lễ Truy Điệu
14:00 : Lễ Hỏa Táng
Tại Krematorium Baumschulenweg, Kiefholzstr. 221, 12437 Berlin
Chúng con đông kính báo
Berlin, 02.09.2020

Xem (133)