Home » Thông Báo - Thư Mời » Chân thành niệm ân và cảm tạ

Chân thành niệm ân và cảm tạ

Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2020

Nam Mô A Di Đà Phật

Toàn thể tang gia hiếu quyến chúng tôi/chúng con xin chân thành cảm tạ:

A) Tại Quê Hương:

 • Hòa Thượng Thích Thiện Minh Tịnh Thất Lộc Uyển, Sài Gòn
 • Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, Viện Chủ Viện Chuyên Tu, Bà Rịa
 • Đại Đức Thích Như Tịnh, Trụ Trì chùa Viên Giác Hội An, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Tâm Nhơn Trụ Trì chùa Pháp Minh Sài Gòn
 • Đại Đức Thích Chúc Hiếu, Tăng chúng chùa Hưng Long Sài Gòn
 • Đại Đức Thích Hạnh Trí, Trụ Trì chùa Phúc Nghiêm, Thái Bình
 • Đại Đức Thích Thông Trí, Tăng Chúng chùa Phúc Nghiêm Thái Bình
 • Đại Đức Thích Tâm Thức, chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

B) Tại Ngoại Quốc:

 • Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Viện chủ Chùa Giác Nhiên, New Zealand
 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Viên Tịnh, Trụ Trì chùa Bảo Minh, Melbourne, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Hoằng Khai, Tổng Thư Ký GHPGVN Thống Nhất Âu Châu
 • Thượng Tọa Thích Như Tú, Trụ Trì chùa Viên Minh, Thụy Sĩ
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trụ Trì chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan
 • Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu
 • Đại Đức Thích Thánh Trí, Trụ Trì Tu Viện Bồ Đề Seattle, Hoa Kỳ
 • Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác Hannover và Tăng Ni chúng, Đức Quốc
 • Đại Dức Thích Đăng Từ, Tăng chúng Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu
 • Đại Đức Thích Trung Thành, Sinh viên Tăng Đại Học Phật Quang Đài Bắc, Đài Loan
 • Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước, Trụ Trì chùa Linh Thứu Berin, Đức Quốc
 • Ni Sư TN Tuệ Đàm Châu, Trụ Trì chùa Bảo Đức Oberhausen, Đức Quốc
 • Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ, Trụ Trì Tịnh Thất Thanh Lương Sacramento, Hoa Kỳ
 • Sư Cô TN Tuệ Đàm Nghiêm, Trụ Trì chùa Bảo Quang, Hamburg Đức Quốc
 • Sư Cô Giác Anh, Sư Cô Giác Duyên, Sư Cô Giác Trí, Sư Cô Giác Niệm, Sư Chú Thanh Ngộ, Sa Di Ni Diệu Lai, chùa Pháp Bảo và Thiền Lâm Pháp Bảo, Úc Châu
 • Sư Chú Thông Tuệ, chùa Liên Tâm Turku, Phần Lan

Đã trực tiếp hoặc gián tiếp trợ tiến Hương Linh Bà:

Lê Thị Đấu
Pháp Danh Như Lý
Sinh năm Ất Hợi(1935)
Từ trần ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý
Nhằm ngày 2 tháng 8 năm 2020
Thượng Thọ 86 tuổi

Là bào tỷ, vợ, nội, cố của chúng tôi/chúng con đã ra đi trong cơn dịch Corona 19 đang hoành hành tại Đà Nẵng Quảng Nam, Việt Nam. Tại Úc, chùa Pháp Bảo đã làm tuần sơ thất và tại Đức đã làm lễ phát tang vào ngày 2 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Nhờ sự siêu độ nầy mà Hương Linh sẽ được siêu thoát về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà.

Đặc biệt tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne – TT Thích Tâm Phương và TT Thích Nguyên Tạng đã tổ chức Lễ Cầu Siêu trên online cho Bà Như Lý rất trang trọng.

Ngoài ra tại ngoại quốc chúng tôi cũng đã nhận được những điện thư phân ưu, điện thoại cũng như các trang nhà quangduc.com (Úc Châu), viengiac.de (Đức Quốc) đã đăng tải tin nầy.

Xin chân thành niệm ân tất cả Quý Vị.

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả sui gia, thông gia của con cháu, dâu, rễ hai bên nội ngoại và thân bằng quyến thuộc của tộc Văn Công cũng như các Tộc Họ khác tại Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Đà Nẵng, miền Nam Việt Nam cũng như chòm xóm quen thân với Gia Đình,

Tại ngoại quốc chúng tôi cũng nhận được phân ưu của Ông Quảng Tường Lưu Tường Quang, Ông Võ Đại Tôn, Quảng Anh Ngọc Hân, Diệu Vinh Vương T Lộc, Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng, Thanh Phi, Hoàng Lan, Diệu Yên Phạm Hoài Hương, Nhật Phật Hoàng Khôi và Hoàng Dung, Nguyên Đề Võ Thị Kim Oanh, Quảng Thiện Duyên Hoàng Lan, Tâm Huệ Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Diệu Hòa, Diệu Ánh, Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo, Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ, Ban Trị Sự và Ban Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng, Gia Trưởng GĐPT Quảng Đức, Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương, Ban Quảng Đức Đạo Ca (Úc Châu), các chùa, Hội và các Chi Hội Phật Tử Việt Nam tại Đức, Chủ Bút Phù Vân và Ban Biên Tập báo Viên Giác, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc, ĐH Thị Tâm Ngô Văn Phát, Gia Đình Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, Gia Đình Nguyên Đạo Thị Chấn, Huynh Trưởng Tâm Bạch Trần Huyền Đan, Thông Giác, Hồng Gia Nghi, Minh Thông, Diệu Nguyệt, Nguyên Định Nguyễn Đình Tâm, Tâm Bích, Thị Lộc Võ Văn Mai, Đạt Huệ, Diệu Danh, Thiện Giới Hoa Lan, Thông Giác, Nguyên Hạnh Hoàng Thị Doãn, Diệu Hạnh Vũ Thị Đức, Lương Hiền Sanh, Như Thân Hà Phước Nhuận, Thiện Đạo Uông Minh Trung, Quảng Ngộ Diệu Hiền, Đồng Nhã Đồng Độ, Helene Antonie Đỗ (Đức Quốc) Đức Trí Trần Hữu Lễ, Diệu Như Trần Thị Nhật Hưng, (Thụy Sĩ), Thiện Niệm, Thiện Vũ, Châu Ngọc, Nguyên Hải, Thị Nghĩa Trần Trung Đạo (USA) … cùng Quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần đã chia xẻ sự ra đi vĩnh viễn của người thân chúng tôi và chắc rằng không thể không có sự thiếu sót ở nhiều phương diện trong tang lễ vừa qua. Kính xin Quý Vị niệm tình hỷ thứ:

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Dư A Di Đà Phật

 • Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
 • Tỳ Kheo Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc

Đại Diện Gia Đình tại Việt Nam:

 • Chồng: Văn Công Y Pháp Danh Như Chí
 • Dâu Trưởng: Hồ Thị Hộp, con, cháu nội ngoại
 • Thứ Nam Văn Công Nam vợ Phạm Thị Côi, con, cháu nội ngoại
 • Thứ Nam Văn Công Nờm vợ Phạm Thị Huệ, con, cháu nội ngoại
 • Thứ Nam Văn Công Ly vợ Phạm Thị Nhiệp, cùng các con
 • Thứ Nam Văn Công Nhựt vợ Trần Thị Lạc cùng các con
 • Thứ Nam Văn Công Xiêm vợ Đồng Bi Lê Thị Mẫn cùng các con
 • Thứ Nam Văn Công Nga vợ Huỳnh Thị Cúc cùng các con
 • Thứ Nam Văn Công Xô vợ Nguyễn Thị Minh Trang cùng các con.
 • Cháu nội đích tôn Văn Điền Phước Long và vợ, con
 • Đại Diện Nội Tôn Thiện Đức Văn Nhật Tân (Đức Quốc)

Đồng thành kính niệm ân và cảm tạ

Xem (257)