Thành Kính Phân Ưu (cụ bà Lê Thị Đấu)

LỄ PHÁT TANG
Bà Lê Thị Đấu (pháp danh Như Lý)
Sinh năm 1935
Từ trần lúc 6h ngày 02/08/2020 Hưởng Thọ 86 tuổi.