Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Chân Thành Niệm Ân và Cảm Tạ

Chân Thành Niệm Ân và Cảm Tạ

Việt Nam ngày 7 tháng 7 năm 2020

Nam mô A Di Đà Phật

Toàn thể Tang gia hiếu quyến chúng tôi/ chúng con chân thành cảm tạ:

A) Tại Quê Hương:

 • Hòa Thượng Thích Đồng Mẫn, Trụ Trì Tổ Đình Chúc Thánh Hội An, Quảng Nam
 • Hòa Thượng Thích Như Phẩm, Trụ Trì Tổ Đình Long Tuyền, Hội An, Quảng Nam
 • Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Trụ Trì chùa Minh Giác, Hội An, Quảng Nam
 • Hòa Thượng Thích Hạnh Trí, Trụ Trì chùa Ân Triêm, Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, Trụ Trì Vĩnh Minh Tự Viện, Lâm Đồng
 • Đại Đức Thích Như Tịnh, Trụ Trì chùa Viên Giác, Hội An, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Thông Nguyện, Trụ Trì chùa Linh Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Đồng Dưỡng, Trụ Trì chùa Ba Phong, Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Đức Dũng, Trụ Trì chùa Hà Linh, Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Giác Trí, Tăng thường trụ chùa Phổ Triêm, Hội An, Quảng Nam
 • Đại Đức Thích Hạnh Định, Trụ Trì chùa Phật Linh, Bà Rịa, Vũng Tàu
 • Đại Đức Thích Chúc Hiếu, Tăng chúng chùa Hưng Long, Sài Gòn
 • Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Trụ Trì chùa Bảo Thắng, Hội An, Quảng Nam
 • Ni Trưởng Thích Nữ Giải Thiện, Trụ Trì Thiền tự Bảo Châu, Hội An, Quảng Nam
 • Ni Sư Thích Nữ Huệ Bổn, Trụ Trì chùa Long Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Trụ Trì chùa Phú Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam

B) Tại Ngoại Quốc:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
 • Thượng Tọa Thích Viên Tịnh, Trụ Trì chùa Bảo Minh, Melbourne, Úc Châu
 • Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu
 • Đại Đức Thích Đăng Từ, Tăng chúng Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
 • Đại Đức Thích Trung Thành, Sinh Viên Tăng du học Đại Học Phật Quang Sơn, Đài Loan
 • Sư Cô Thích Nữ Giác Anh, cùng quý Sư Cô Giác Duyên, Giác Trí, Giác Niệm – Chùa Pháp Bảo, Sydney
 • Thượng Tọa Thích Hoằng Khai, Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu, Na Uy
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Trụ Trì chùa Vạn Hạnh tại Nantes, Pháp Quốc
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trụ Trì chùa Liên Tâm,Turuku, Phần Lan
 • Đại Đức Thích Hạnh Bổn Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác Hannover và Tăng Ni Chúng, Đức Quốc
 • Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang, Trụ Trì chùa Viên Quang tại Tubbingen, Đức Quốc
 • Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ, Tịnh Thất Thanh Lương, Sacramento, Hoa Kỳ

Đã trực tiếp hoặc gián tiếp đến tư gia tại Mỹ Hạc, Xuyên Mỹ, Duy Xuyên – Quảng Nam, VN để phúng điếu, cầu nguyện, trợ niệm tiếp dẫn Hương Linh Ông:

Lê Văn An Pháp Danh Như Khương
Sinh năm Quý Dậu (1933)
Vãng sanh ngày mồng 4 tháng 5 năm Canh Tý
Nhằm ngày 24 tháng 6 năm 2020
Thượng Thọ 88 tuổi

là bào huynh, chồng, cha, ông của chúng tôi/chúng con, từ lúc nhập liệm cho đến khi an táng và tuần chung thất, nhờ ân đức Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quí vị mà Hương linh được trượng thừa công đức, siêu sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Ngoài ra tại ngoại quốc chúng tôi cũng đã nhận được điện thư phân ưu hay điện thoại cũng như các trang nhà quangduc.com (Úc Châu) viengiac.de (Đức Quốc) đã đăng tin nầy. Xin thành thật niệm ân tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Vị.

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả sui gia, thông gia của con, cháu, dâu rễ hai bên nội ngoại và thân bằng quyến thuộc của Tộc Lê cũng như các Tộc họ khác tại Mỹ Hạc, Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. Đặc biệt là Thầy giáo Như Thể Phan Thế Tập, Cô Thiện Tánh cùng Hội cựu học sinh Xuyên Mỹ, Hội người cao tuổi tại Mỹ Hạc, Ban Trợ tang cũng như bà con chòm xóm đã đến phân ưu, phúng điếu và tiễn đưa Hương Linh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn bằng cách niệm ân tất cả Quý Vị.

Tại ngoại quốc chúng tôi cũng đã nhận được sự phân ưu của Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ, Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng, Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương, Ban Quảng Đức Đạo Ca, GĐPT Quảng Đức, Đạo Tràng Phật Tử chùa Bảo Minh, Đạo tràng tu Viện Từ Ân, PT Thanh Phi, toàn thể Phật Tử chùa Pháp Bảo (Úc Châu), GĐPT Pháp Bảo. Hội và các Chi Hội Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc, Chủ Bút và Ban Biên Tập-Kỹ Thuật báo Viên Giác tại Đức Quốc, Đạo Tràng Phật Tử chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc, Phật Tử Nguyên Đạo-Thị Chấn (Đức), Phật Tử Tâm Tú Nguyễn Khoa Tuấn (Đan Mạch), ĐH Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Webmaster trang nhà rongmotamhon.net(USA) cùng Quý Vị Đạo Hữu Phật Tử xa gần đã chia xẻ sự ra đi vĩnh viễn của người thân chúng tôi và chắc rằng không thể không có sự thiếu sót ở nhiều phương diện trong tang lễ vừa qua. Kinh xin Quý Vị niệm tình hỷ thứ.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 • Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu.
 • Tỳ Kheo Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc.

Đại Diện Gia Đình tại Việt Nam:

 • Bà Quả Phụ Huỳnh Thị Lạng Pháp Danh Như Tương
 • Trưởng Nam: Lê Văn Xảo, vợ, con và các cháu
 • Thứ Nam: Lê Văn Mỹ Pháp Danh Như Lệ cùng vợ, con
 • Thứ Nam: Lê Văn Tý Pháp Danh Như Chúc cùng vợ, con
 • Trưởng Nữ: Lê Thị Lưu Pháp Danh Như Niệm cùng chồng, con, cháu
 • Thứ Nữ: Lê Thị Thuyền Chị cùng chồng, con, cháu
 • Thứ Nữ: Lê Thị Thuyền Em Pháp Danh Như Vinh cùng chồng, con, cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Bé cùng chồng, con, cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Lan cùng chồng, con, cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị My cùng chồng, con, cháu

Xem (264)