Home » Phật sự - Giáo hội » ÚC CHÂU: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6

ÚC CHÂU: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6

QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI

Hơn 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì sự an lạc, giải thoát cho muôn loài chúng sanh. Ngài đã từ bỏ tất cả ngai vàng của cá nhân để có được tất cả cho thế giới vũ trụ. Kế tục lý tưởng giải thoát đó, hàng đệ tử Phật cần tiếp tục duy trì mạng mạch Phật Pháp cho đến ngày nay khắp năm châu.

Phật Giáo du nhập vào đất Việt Giáo Châu từ những bước chân đầu tiên của Lịch Đại Tổ Sư, từ đó Phật Giáo đã hòa nhập vào sự phát triển theo lịch sử thăng trầm cùng dân tộc VN.

Hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã minh định rõ lập trường “Giáo Hội không đặt sự tồn tại của mình trong vị thế cá biệt mà đặt mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại”.

Ngày nay đất nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang cường quốc Phương Bắc Trung Cộng. Mang trên mình sứ mạng của người đệ tử Phật và cũng là một con dân của đất nước, không cho phép chúng ta bình tâm tọa thị, nhìn cơ đồ của tổ quốc đang bị điêu linh, sự bất nhẫn nhìn kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, sự bất công của tàn bạo, độc tài, chà đạp giá trị nhân phẩm của con người.

Toàn thể Đại Biểu tham dự Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne Victoria:

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ

 1. Tri ân và bảo vệ đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang. Chúng ta nên đóng góp tâm lực vun bồi và phát triển ngày càng hưng thịnh theo tinh thần của Phật Giáo.
 2. Giáo Hội đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện, tu học hoằng dương đạo pháp, hướng dẫn tu tập cho quần chúng biết quy hướng Tam Bảo.
 3. Giáo Hội khuyến thỉnh toàn thể Phật tử giữ vững niềm tin, duy trì đạo đức hầu xây dựng bản thân và xã hội.
 4. Giáo Hội lên án hành động xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam do phía Trung Cộng âm mưu chủ động.
 5. Giáo Hội yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo và sớm thực hiện thể chế đa nguyên, pháp trị.
 6. Giáo Hội dấn thân, liên kết, hổ trợ các phong trào người Việt Nam tại Úc và khắp nơi, tranh đấu cho nhân quyền và các quyền tự do căn bản khác.

Làm tại Melbourne ngày 22 tháng 9 năm 2019
Toàn thể Đại Biểu Đại hội Khoáng Đại Kỳ 6
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Châu-Tân Tây Lan

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

 • Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc
 • Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba
 • Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh
 • Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng
 • Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh
 • Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
 • Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Tâm Lạc
 • Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên
 • Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Nhật Liên
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Quảng Ba
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Viên Trí
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự: (sẽ bổ xung)
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : TT Thích Tâm Minh
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Đạo Nguyên
 • Thư ký: SC Thích Nữ Giác Anh
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Đạo Hiển
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Viên Trí
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:TT Thích Viên Tịnh
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – GĐPT: TT Thích Viên Trí
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục:TT Thích Đạo Hiển
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: (sẽ bổ xung)
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Hạnh Tri
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Viên Trí
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Huệ Khiết
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Viên Thông
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Đạo Thông
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Đạo Hiển
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Viên Tịnh
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Thiện Hiền
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Hạnh Tri
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Đạo Hiển
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: (sẽ bổ xung)
 • Vụ Ni Bộ: (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
 • Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ : Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
 • Vụ phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chân Đạo
 • Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
 • Vụ Phó Vụ Ni Bộ kiêm Chánh Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
 • Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
 • Chánh Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
 • Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

 1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
 2. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 3. Hòa Thượng Thích Quảng Ba
 4. Hòa Thượng Thích Trường Sanh
 5. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
 6. Hòa Thượng Thích Bổn Điền
 7. Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
 8. Thượng Tọa Thích Tâm Minh
 9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Chánh Văn Phòng)

Xem (991)