Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Hình ảnh Lễ cầu siêu ông Lê Văn An

Hình ảnh Lễ cầu siêu ông Lê Văn An

Ông Lê Văn An
Pháp Danh Như Khương
Sanh năm 1933 (Quý Dậu)
Vãng sanh 24.06.2020
Nhằm ngày 04.05 Canh Tý
Thượng Thọ 88 tuổi

Ngày 26 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm Canh Tý)

 • 6:00-7:00 Lễ khâm liệm, thỉnh linh phục hồn
 • Nhập án phát tang (nghi thức Tôn Giáo)
 • 10:00 Lễ viếng
 • 11:00 Cúng ngọ và cúng linh
 • 15:00 Thuyết linh (Hòa Thượng Thích Đồng Mẫn)
 • 18:00 Cúng cơm
 • Trì kinh Địa Tạng

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Canh Tý)

 • 8:00 Cáo triệu Tổ tại Từ Đường tộc Lê
 • 10:30 Cúng ngọ và tiến linh
 • 16:00 Lễ truy niệm của Chi Hội người cao tuổi KP. Mỹ Xuyên
 • 18:00 Cúng cơm
 • 20:00 Lễ tịch điện

Ngày 28 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Canh Tý)

 • 3:00-3:30 Cáo đại lộ
 • 5:00 Lễ khiến điện. Di quan
 • 6:00 Hạ rộng

Linh cửu được an táng tại nghĩa địa Dều Gà, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Đại Diện Tang Gia:
Bà Quả Phụ Huỳnh Thị Lạng Pháp Danh Như Tương
Trưởng Nam Lê Văn Xảo cùng vợ, con
Thứ nam Lê Văn Mỹ Pháp Danh Như Lệ cùng vợ, con
Thứ nam Lê Văn Tý Pháp Danh Như Chúc cùng vợ, con
Trưởng nữ Lê Thị Lưu Pháp Danh Như Niệm cùng chồng Nguyễn Hồng Quế Pháp Danh Như Hương, con, cháu
Thứ nữ Lê Thị Thuyền Em Pháp Danh Như Vinh cùng chồng Nguyễn Quang Sâm Pháp Danh Đồng Bổ, con, cháu

Tang Gia Đồng khấp báo.

Ngoài ra nhị vị Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu) và Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc) là bào đệ của Hương Linh Lê Văn An Pháp Danh Như Khương đồng chung lời trợ niệm cùng Tang Quyến.

Chư Tăng chùa Viên Giác làm lễ cầu siêu cho Hương linh Lê văn An

Tại Việt Nam

Xem (383)