Tin Đức Quốc tháng 06.2020

Thứ ba ngày 30.06.2020 Việc làm trong mùa nghỉ hè thường miễn các khoản thuế. Học sinh (Schüler) thường (oft) … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 25

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Tụ Phật. Nam-mô Hư Không Nhãn Phật. Nam-mô Hư Không Tịch … >>>

Hình ảnh Lễ cầu siêu ông Lê Văn An

Ngày 26 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm Canh Tý) 6:00-7:00 Lễ khâm liệm, thỉnh … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 24

Nam-mô Ðại Tu Hành Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Phật. Nam-mô Vô Tránh Trí Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 23

(Tập 55 Bộ Kinh Tập 2 441-467 thuộc Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) Nam-mô A-nan-đà Trí Phật. Nam-mô … >>>

Đặc San Văn Hóa Phật Giáo

Bây giờ hệ thống computer cũng như Internet rất đa dạng, phong phú. Do vậy sau khi đạo hữu Chủ Bút Báo Viên Giác Nguyên Trí (Phù Vân) và Phật tử Nguyên Đạo Văn Công Tuấn tuyển chọn bài vở, nhờ đạo hữu Thanh Phi xem lại giùm lỗi chính tả. Tranh bìa của Họa Sĩ ViVi cùng nhiều phụ bản của Họa Sĩ Cát Đơn Sa và phần biên tập, layout do đạo hữu Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến thực hiện.

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 22

(Tập 55 Bộ Kinh Tập 2 441-467 thuộc Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) Này Xá-lợi-phất! Phải nên quy … >>>

Đức Phật A-di-đà trong Kinh Bản Duyên và các Kinh Điển khác

Đi tìm nguồn cội của những việc cần tìm hiểu quả là điều rất hữu ích và cần thiết cho … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 21

Nam-mô Tu-di Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Luân Phật. Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật. Nam-mô Sơn Phong Thắng … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 20

Này Xá-lợi-phất! Hãy quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Công Ðức Tạp Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng … >>>

1 2