Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Hương lúa chùa quê – P2 – Hồi ký của HT Thích Như Điển

Hương lúa chùa quê – P2 – Hồi ký của HT Thích Như Điển

718WpSmRRjL
Sách nói Hương lúa chùa quê – Phần 2– Hồi ký của Hòa thượng Thích Như Điển – Diễn đọc Giang Ngọc
Tuổi thơ
Mốc thời gian
Xuất gia học đạo
Hương lúa chùa quê
An cư thọ giới
Những ngôi chùa nổi tiếng tại Hội An
Xa Hội An
Tạm biệt Sài Gòn
Đại học Nhật Bản
Trở lại Việt Nam
Trở lại chùa xưa
Lời cuối

Xem (557)