Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Lễ Truy tán Công Hạnh của Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại Tổ Đình Viên Giác Hannover vào ngày 1.3.2020

Lễ Truy tán Công Hạnh của Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại Tổ Đình Viên Giác Hannover vào ngày 1.3.2020

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc e.V (gemeinnutziger Verein ) thành lập năm 1979
Hội Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V (gemeinnutziger Verein) thành lập năm 1978
C/o Tổ Đình Viên Giác, Karlsruherstr.6 30519 Hannover Germany.
Tel. 0511 879 630. Fax. 0511 8790963.
Email: info@viengiac.de – Website: https://viengiac.de

Hannover ngày 25 tháng 2 năm 2020

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc GHPGVNTN Đức Quốc
Hội Phật Tử và các Chi Hội PTVNTN tại CHLB Đức
Ban Hướng Dẫn và GĐPTVN tại Đức Quốc
Các Hội Đoàn, Đoàn Thể người Việt Tự Do tại CHLB Đức,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Đức
Và kính thưa Quý Đạo Hữu Phật Tử tại Đức Quốc cùng đại diện các Đoàn Thể Hội Đoàn của người Việt Tự Do tại Đức,

Trong mấy ngày nay trên toàn thế giới chúng ta ai ai cũng hay tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch vào ngày 22.2.2020 nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý. Thượng thọ 93 tuổi và 73 Hạ lạp. Ngài là một bậc tôn túc đáng kính của GHPGVNTN đã trải qua từ khi Giáo Hội được thành lập năm 1964 cho đến nay và nhất là sau ngày 30.4.1975 khi người cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam thì Giáo Hội PGVNTN cũng bị nhà nước cộng sản không cho những thành viên của Giáo Hội hoạt động công khai nữa; nên Ngài cũng như nhiều Tăng Ni và Phật Tử của Giáo Hội đã bị vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần; nhưng ý chí cương quyết bảo vệ Giáo Hội, phát huy truyền thống văn hóa Phật Giáo cho người Phật Tử Việt Nam được tự do trong một đất nước mà những người lãnh đạo cộng sản không có niềm tin vào một Tôn Giáo nào cả; nên Ngài đã chịu không biết bao nhiêu là tang thương, não hại.

Do vậy để truy tán công đức của Ngài, theo tinh thần thông tư cầu nguyện của Văn Phòng Liên Châu các Giáo Hội tại Hải Ngoại và tại Âu Châu, chúng tôi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng Quý Đạo Hữu, Phật Tử và đại diện các tổ chức Hội Đoàn tranh đấu cho một đất nước Việt Nam độc lập tự chủ, nhân quyền cũng như những quyền căn bản về con người v.v… xin vui lòng nhín chút ít thời gian về chùa Viên Giác tại Hannover vào lúc 11 giờ ngày 1.3.2020 (chủ nhật) để dự lễ truy tán nầy.

Kính chúc chư Tôn Đức và Quý Vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc

Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại Tổ Đình Viên Giác Hannover vào ngày 01.03.2020: (Xem Tập ảnh 1) (Xem Tập ảnh 2)

Xem (491)