Home » Thông Báo - Thư Mời » Thông tin của Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức

Thông tin của Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức

Nhận được tin
Hòa Thượng Thích Quảng Bình, thế danh Đổ Trọng Hòa
Đã xã bỏ báo thân vào ngày 22-12-2019 nhằm ngày 22-11 năm Kỷ Hợi
Trụ thế 72 năm với 55 năm trong chốn Thiền Môn
Phật tử chúng con Thành kính nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc.

Hội Phật tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Xem (247)