Home » Phật sự - Giáo hội » An Cư Kiết Đông » HT Thích Như Điển tại Linh Sơn Phật Học Viện, Pháp quốc

HT Thích Như Điển tại Linh Sơn Phật Học Viện, Pháp quốc

HÒA THƯỢNG PHƯƠNG TRƯỢNG TỔ ĐÌNH VIÊN GIÁC, ĐỨC QUỐC THĂM VIẾNG VÀ CHIA XẺ PHÁP THOẠI TẠI LINH SƠN PHẬT HỌC VIỆN, PHÁP QUỐC

Trong tiết trời se lạnh mùa đông nước Pháp cùng với không khí trang nghiêm và hùng tráng của những ngày kiết Đông an cư tại chùa Khánh Anh, Evry. Chiều nay, ngày 05 tháng 01 năm 2020, Phật học viện Linh Sơn đã cung đón bước an lạc của Hòa thượng phương trượng Tổ Đình Viên Giác, Đức quốc thượng Như hạ Điển. Trên tinh thần khát ngưỡng Phật pháp, Bổn tự cũng như đạo tràng Phật tử nơi đây đã cung thỉnh Hòa thượng quang lâm thăm viếng và chia xẻ Pháp thoại nhân chuyến an cư kiết Đông của Hòa thượng. Được biết, mỗi năm khi đến Pháp, Hòa thượng đều dành thời gian và tình cảm cho quý đồng hương Phật tử nơi đây để hướng dẫn Phật pháp. Linh Sơn Phật học viện do cố Hòa thượng Thích Huyền Vy sáng lập. Đây từng là một cơ sở giảng dạy Phật học, Triết học Đông phương, Tây phương và Triết học Đông Tây đối chiếu, đặt tại Vitry sur Seine, ngoại ô Paris. Tiếp đón Hòa thượng thật thấm tình đạo vị có Ngài viện trưởng Prof. T. DHAMMARATANA và Ngài Prof. PASADIKA cùng đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử. Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Xem (409)