Tin Đức Quốc tháng 09.2020

Thứ ba ngày 22.09.2020 Điều gì xảy ra trong não khi ngủ. Giấc ngủ (Schlafen) đôi phần (zum Teil) vẫn … >>>

Đoạn trừ vô minh phiền não

Sáng nghe chim ca hótQuen thuộc tiếng gọi mờiVừng hồng vừa ló dạngNgày mới rạng tinh khôi.(Sông Thu) Duyên khởi: … >>>

Tiễn Biệt Người Đi

Chúng tôi vừa hay tin bào Tỷ của Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo là Đạo Hữu: Nguyễn Thị Huyền Cam(Lan … >>>

Cáo Phó (Tỳ Kheo Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ HẠNH NGỌC)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc, kính xin … >>>

Hành trình về Tây Phương Tịnh độ

“Tịnh độ” là thế giới hoàn toàn trong sạch, thường để chỉ cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật … >>>

NHÂN COVID -19 và Mùa VU LAN, NGHĨ VỀ PHẬT PHÁP

Mùa Vu Lan lại về trong Covid-19Mọi người đang khủng hoảng quá lo âuVẫn tin tưởng Phật Pháp luôn nhiệm … >>>

Chương Trình Phật Sự Năm 2021

Tháng 1 năm 2021 04.-13.01.2021 (T2 đến T4): An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Évry, Pháp 31.1.2021(CN): HT … >>>

1 2 3 4 10