Một Chuyến Hành Hương… ngập tràn an lạc…
|

Ngày thứ sáu 28.06.2019… Còn hai tiếng nữa là xe buýt đến nhà ga chính của Hannover nên tôi lấy … >>>

Loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng”
|

Những bài thơ và câu đối nhân sinh nhật lần thứ 70 của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển … >>>

Tin Đức Quốc tháng 06.2019
|

Chủ nhật ngày 30.06.2019 Người điều dưỡng thường bệnh và bệnh lâu hơn. Nghề điều dưỡng (Pflegeberuf) cho thấy (zeigen) … >>>

Hình ảnh Pháp Hội Tụng Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa
|

Từ ngày 15 đến 25 tháng 6 năm 2019, để báo đến ân Sư giáo dưỡng đối với Sư Phụ … >>>

Dâng Thầy một đóa hoa Tâm
|

TIỂU SỬ Hòa Thượng Toàn Nhâm – Vi Ý – Quán Thông (1798-1883) Hòa Thượng Thế danh Nguyễn Văn Định, … >>>

AVALOKITEŚVARA
|

Bài văn tán tụng Chân Ngôn Sáu Chữ & Nghi Quỹ “Đại Bi Lục Tự” Quán Tự Tại Bồ Tát … >>>

Xuất gia gieo duyên
|

Ngày tôi đi tu nghiệp về môn Khoa học ở Penang trên đường về, tôi đã ghé Bangkok – Thái … >>>

Cáo phó (cư sĩ Lý Khánh Ngọc)
|

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con/chúng tôi vô cùng đau buồn, kính … >>>

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ 31 Bỉ Quốc (mới cập nhật)
|

Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu

1 2 3 4 5 8